Hei, olen Anna

Toimin Siriassa resilienssi-coachina ja lyhytterapeuttina. Olen sosiaalialan, kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin ammattilainen. Työelämässä olen päässyt ohjaamaan, coachaamaan, opettamaan, kouluttamaan, luennoimaan ja kehittämään uutta. Oma innostukseni on johdatellut minua aina eteenpäin, tunnistaen, että kaikkeen tekemiseeni liittyy vahva yhteys ihminen ihmiselle tehtävästä työstä.Työskentelin pitkään neurologista sairautta sairastavien parissa ja olen päässyt näkemään läheltä, kuinka yllättävä sairastuminen tai vammautuminen voi mullistaa hetkessä koko maailman. Olen ollut tukemassa sopeutumisessa uuteen. Viimeisten vuosien aikana oma kiinnostukseni ja terapeuttinen työskentely on suunnannut vahvasti työhyvinvointiin liittyviin teemoihin. Muutostilanteidenhallintaa, sopeutumista, omien tunteiden ja ajatuksien tarkastelua, uuteen suuntaamista ja voimavarojen löytämistä. Olen juuri saanut valmiiksi tutkimuksellisen kehittämistyön sosionomi YAMK opinnoissa, jossa voimavarakeskeisen johtamisen ja kehittämisen tavoitteena oli nostaa esille psykologisen pääoman merkitystä osana työhyvinvointia. ”Kohti hyvinvoivaa työelämää – psykologisen pääoman huomioiminen työhyvinvoinnin johtamisessa”.

Terapeuttina pyrin luomaan asiakassuhteissa turvallisen, luottamuksellisen ja lämpimän ilmapiirin, jossa on mahdollisuus tarkastella omia ajatuksia, tunteita ja omaa toimintaa eri näkökulmista. Tavoitteeni on johdatella uusien oivalluksien äärelle. Itselläni on vahva osaaminen erilaisista toiminnallisista menetelmistä, jotka voivat toimia apuvälineinä asioiden käsittelyssä, mutta kaiken keskiössä on aina asiakas itse. Tavoite on löytää ne keinot, jotta asiakkaan oma tarina ja tarpeet tulee kuulluksi.

”Autoit minua pysähtymään. Oli turvallista ja helppo jakaa ajatuksia. Kuuntelit ja autoit minua näkemään aivan uusin silmin omaa elämääni. En olisi uskonut, että näinkin lyhyessä ajassa ja vain viiden tapaamisen aikana sain niin paljon. Tiedän nyt mitä kohti haluan mennä.”

”Kysymyksesi auttoi minua oivaltamaan paljon, kiitos.”

”Löysin avullasi keinon rauhoittua. Sain harjoituksen avulla ankkuroitua sen itselleni voimavaraksi.”

Lue lisää