Yritys

Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy on erikoistunut johtamisen kehittämiseen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutustarjontansa ohella Siria tuottaa coachingpalveluita, työhyvinvointivalmennuksia ja ammattikirjallisuutta.  Sirian kouluttajat toimivat myös  lukuisissa kesäyliopistoissa ratkaisukeskeisen ajattelun opettajina. Toimintatapamme on verkostomainen ja löydämme asiakkaillemme aina parhaat asiantuntijat heidän tarpeisiinsa.

Olemme kouluttaneet ja valmentaneet tuhansia vuorovaikutusalan ammattilaisia vuosien varrella. Valmennuksemme perustuvat keskinäiseen luottamukseen, ammattitaitoon, aitoon kohtaamiseen ja tuloksellisuuteen. Ammattilaisverkostomme on laaja, joten löydämme helposti oikeat ihmiset kunkin asiakkaamme tarpeisiin.

Sirian palveluita ovat koulutuksen ohella esimiesten ja henkilöstön coachaus, työnohjaus, tutkimus, johtamisen kehittäminen ja tietokirjallisuuden tuottaminen.

Sirian eettiset säännöt

Siria ylläpitää ja edistää jatkuvaa ammatillista kehittämistä. Kaikki verkostomme jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä eettisiä sääntöjä ja periaatteita.

Luottamuksellisuus ja salassapito

Käsittelemme kaikki asiakkaidemme prosessit luottamuksellisesti ja maan lakeja noudatten. Dokumentointimme tavat ovat avoimia asiakkaalle ja sovimme niistä aina kunkin asiakkaan ja asiakasyrityksen kanssa yksilöllisesti. Mahdollisia seurantatutkimuksiamme tai raportointejamme varten kysymme näihin aina erillisen luvan asiakkailtamme. Noudatamme siis ehdotonta luottamuksellisuutta kaikkeen asiakkaaseen ja toimeksiantajaan liittyvään tietoon, ellei laki toisin määrää.

Asiakaslähtöisyys

Luomme prosessiemme tavoitteet aina asiakaslähtöisesti ja asiakkaan tarpeita kunnioittaen.

Vaalimme tasa-arvoa ja pidättäydymme kaikesta laittomasta syrjinnästä koskien mm. sukupuolta, etnisyyttä, vammaisuutta, ikää, rotua, kansalaisuutta tai seksuaalista suuntautuneisuutta.

Pyrimme havaitsemaan mahdolliset eturistiriidat ja jääväämme itsemme tarvittaessa.

Oman osaamisen ja koulutustaustan avoin tiedottaminen

Sitoudumme antamaan asiakkaillemme totuuteen perustuvan tiedon omasta ammatillisesta taustastamme ja sen mahdollisista rajoitteista. Emme myy katteettomia lupauksia tai illuusiota, vaan keskustelemme avoimesti asiakkaan kanssa siitä, mikä on optimistisen realistista saavuttaa kullakin työtavalla. Kaikki ammatticoachimme ovat ICF-päteviä (International Coach Federation) coacheja. Kaikki kouluttajamme ovat oman alansa erityisosaajia ja kaikki lyhytterapeuttimme ovat Siria sertifioituja lyhytterapeutteja, jotka ovat käyneet oman taustakoulutuksensa lisäksi 2-vuotisen kesäyliopistojen ja Sirian yhdessä toteuttaman lyhytterapeuttikoulutuksen. Mikäli oma osaamisemme ei riitä, ohjaamme asiakkaamme toisen palvelun piiriin, mikäli se on asiakkaan edun mukaista.

Omasta työvireisyydestä ja ammatillisesta kehittymisestä huolehtiminen

Pidämme huolen omasta työkykyisyydestämme ja huolehdimme siitä, että omat ongelmamme eivät häiritse asiakkaidemme prosesseja. Meillä on oma työnohjaus ja Sirian yhteisiä kehittämispäiviä, joilla varmistamme oman työkuntoisuutemme.

Sitoudumme jatkuvaan itsemme kehittämiseen ja ammatilliseen lisäkouluttautumiseen.

Sirian eettinen toimikunta

Siriassa on moniammatillinen eettisen toimikunnan tiimi, joka ottaa tarvittaessa käsittelyyn eturistiriidat ja varmistaa ammatillisen toiminnan suhteessa asiakkaaseen. Eettisen toimikunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Sirkku Ruutu. Mikäli asiakas huomaa ongelmia Sirian asiantuntijoiden toiminnassa, hän voi ottaa yhteyttä: sirkku.ruutu(at)siria.fi.

Sirian asiantuntijoiden vala:

Sirian valmentajana, kouluttajana, työnohjaajana, lyhytterapeuttina ja/tai coachina hyväksyn edellä mainitut eettiset velvoitteeni ja lupaan kunnioittaa niitä suhteessa asiakkaisiini ja toimeksiantajiini. Vakuutan noudattavani näitä eettisiä ohjeita ja toimivani näiden periaatteiden mukaan.

Tunnustan Sirian eettisen toimikunnan oikeuden pitää minua oman harkintansa mukaan tilivelvollisena, mikäli rikon tämän vakuutuksen tai toimin vastoin eettisiä sääntöjä. Lisäksi hyväksyn, että näiden sääntöjen rikkominen saattaa johtaa seuraamuksiin, kuten Sirian jäsenyyteni ja/tai lyhytterapiasertifiointini menettämiseen (Siria sertifioitu lyhytterapeutti).

Verkostomme

Työelämässä tärkeää on luottamus ja rikastava vuorovaikutus, jossa kaikkien parhaimmat ominaisuudet pääsevät kukoistamaan. Sitä elämää haluamme elää itse ja tuottaa muille.

Toimintatapamme on verkostomainen ja joustava. Luotettavia kumppaneitamme ovat mm.

Peruskunto Oy, Tevere Oy, Turun Kesäyliopisto, Tampereen Kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Kesäyliopisto, Vaasan Kesäyliopisto, Etelä-Karjalan Kesäylipisto, Kymenlaakson Kesäyliopisto, Jyväskylän Kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan Kesäyliopisto, Oulun Kesäyliopisto, Kainula, Talentum ja monet yksittäiset freelancer coachit, työnohjaajat, psykoterapeutit ja lyhytterapeutit.

Mikä Sirian valmennuksissa/koulutuksissa on erityistä?

Saamme jatkuvaa palautetta avoimen ja rakentavan ilmapiirin luomisesta, jossa mahdollistuu aito osallistujien välinen kohtaaminen ja arjen konkreettiset teot, joiden kautta syntyy mielekäs ja kehittyvä työelämä.

• Aidot kohtaamiset

• Luottamukseen perustuva vuorovaikutus

• Oivaltava kehittyminen

• Itsensä johtamisen keinot

• Vastuullisen toimijuuden tukeminen

• Mahdollisuuksien näkeminen

• Arvostava ja voimavarakeskeinen lähestymistapa

• Todellinen myönteinen muutos