Työnohjaus

Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa henkilöstön voimavaroja, luovuutta ja moninäkökulmaista ajattelua työhön liittyvien ilmiöiden tunnistamiseen ja kehittämiseen. Samalla ohjattavan työssäjaksaminen paranee. Joskus työnohjauksessa voi olla konsultatiivisia elementtejä, mutta työnohjaus ei ole konsultointia. Ratkaisukeskeisessä työnohjauksessa valjastetaan ohjattavan oma kyvykkyys ja oivaltamiskapasiteetti ohjattavan omaan tietoiseen käyttöön. Työnohjauksella voi olla terapeuttisia vaikutuksia, mutta se ei ole terapiaa. Työnohjaus vahvistaa ohjattavan ammatti-identiteettiä ja edistää ohjattavan omaa toimivuutta.

 • Sirkku Ruutu

  Sirkku Ruutu

  MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
  Paikka
  Turku
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Hilkka Putkisaari

  Hilkka Putkisaari

  Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
  Paikka
  Oulu
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Katriina Lyttinen

  Katriina Lyttinen

  Kouluttaja, psykiatrinen sh, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sensomotorisen ja psykofyysisen psykoterapian pätevyys, työnohjaaja
  Paikka
  Tampere
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Hanna Rautio

  Hanna Rautio

  Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, teologian maisteri (TM), ammatillisen opettajan pätevyys
  Paikka
  Tampere
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Marjo Kokko

  Marjo Kokko

  Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykofyysinen ja sensomotorinen terapia, HOT, kognitiivinen käyttäytymisterapia, kuntoutuksen ohjaaja AMK, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja, työnohjaaja
  Paikka
  Jyväskylä
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Johanna Perttilä

  Johanna Perttilä

  Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Kela, Valvira), työnohjaaja, erityisluokanopettaja (KM)
  Paikka
  Etelä-Pohjanmaa
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto
 • Johanna Vihanto

  Johanna Vihanto

  Kouluttaja, psykoterapeutti, työnohjaaja
  Paikka
  Turku
  Etävastaanotto
  Etävastaanotto

Tervetuloa Sirian superammattilais-työnohjaajien ohjattavaksi!

Työnohjaus on oman työn, työotteen, työn haasteiden, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Kaikki Sirian työnohjaajat ovat STOry ry:n hyväksymiä (Suomen työnohjaajat ry) ja heillä on tavoitteellisen voimavarapainotteinen työote.

Työnohjaus voi toteutua joko yksilöohjauksena tai ryhmätyönohjauksena. Ryhmätyönohjaukseen varataan yleensä vähintään 1,5 tunnin aika kerrallaan, kun taas yksilötyönohjaukseen riittää 45-60 minuuttia/kerta. Työnohjaus kannattaa toteuttaa ohjattavan työpaikan ulkopuolella siten, että ympäristönvaihdos mahdollistaa konkreettisesti etäisyyden ottamisen ja läsnäoleva vuorovaikutus tehostuu.

Työnohjaajamme toimivat ympäri Suomea ja myös etätyönohjaus on mahdollista. Asiantuntijaluettelosta saat selville, ketkä ammattilaisistamme toimivat työnohjaajina ja pystyt valitsemaan kunkin kalenterista itsellesi työnohjausajan.