Hei, olen Essi

Toimin Siriassa nuotti-valmentajana Pohjois-Savossa ja SiriaMindissa lyhytterapeuttina ja työnohjaajana. Työnohjauksen, lyhytterapian ja nuotti-valmennuksen lisäksi yritykseni Aitoilo Oy tarjoaa yksityisiä sosiaalipalveluja Suonenjoella.

Elämänkokemus, opinnot ja reilu parinkymmenen vuoden työkokemus erilaisten asiakasryhmien parissa on antanut minulle laajasti näkemystä ja ymmärrystä ihmisyydestä, inhimillisyydestä ja sen eri ilmenemismuodoista. Ennen yrittäjyyttä olen työskennellyt mm. lastensuojelun erityisyksikössä, perhekuntoutuksessa, ensikodissa sekä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Ammatillisesta osaamisesta huolimatta, haluan vaalia työskentelyssäni ennen kaikkea ajatusta siitä, että jokainen ihminen on itse oman elämänsä paras asiantuntija.

Hyödynnän työskentelyssäni monipuolisesti erilaisia ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja pyrin välttämään valmiiden vastausten tai neuvojen antamista. Kuuntelen, kyselen, sanoitan kuulemaani, tarvittaessa myös kyseenalaistan ja haastan. Koen tärkeäksi, että asiakas saa itse oivaltaa itselleen parhaat ratkaisut ja suunnan, jota kohti haluaa kulkea. Minun vastuuni on tuuppia lempeän jämäkästi sitä kohti; kannustaen, rohkaisten, uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia avaten sekä erilaisia vaihtoehtoja kirkastaen.

Minua on kuvattu empaattiseksi ja lämpimäksi, mutta samaan aikaan napakaksi, oivaltavaksi ja eteenpäin suuntaavaksi ammattilaiseksi. Työtäni haluan tehdä ennen kaikkea oman persoonani kautta, joten huumori ja rento suorapuheisuus ovat olennainen osa myös toteuttamaani asiakastyötä. Koen äärimmäisen tärkeäksi säilyttää kaiken aikaa kunnioittavan ja uteliaan asenteen myös eri tavalla ajattelevia ihmisiä kohtaan. Suhtaudun elämään ja ihmisyyteen avarakatseisesti ja pyrin kohtaamaan asiakkaani ilman ennakkoluuloja ja asenteita teemasta riippumatta.

Oma voimalauseeni on William Blaken ajatelma (vapaasti suomennettuna): "Ei lintu liian korkealle lennä, jos se lentää omilla siivillään." Minua lause muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on elää omien arvojensa mukaisesti ja tavoitella oman näköistä elämää, vaikka se ei aina olisikaan helpoin ja suorin reitti.

Lue lisää