Hei, olen Jenni

Toimin Siriassa ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina sekä resilienssivalmentajana. Päätoimisesti työskentelen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, josta olen valmistunut kasvatustieteiden maisteriksi (yleinen ja aikuiskasvatustiede) sivuaineenani työpsykologia. Tällä hetkellä tutkin nuorten kyvykkyyskäsityksiä. Tarkalleen ottaen tutkin sitä, miten uskomukset ihmisen ominaisuuksien kehitettävyydestä ohjaavat nuorten tulevaisuuden tavoitteita. Lisäksi tutkimuksellisesti minua kiinnostaa, millaista on nuorten koulussa kokema osallisuus ja miten se on yhteydessä oppimismotivaatioon. Lisäksi olen kehittänyt kasvatuspsykologista interventiota, jonka pyrkimyksenä on tukea nuorten opiskelusinnikkyyttä peruskoulussa: Tämä käytännön ja teorian rajapinnassa toimiminen on ollut erittäin palkitsevaa. Koenkin sen kautta pysyneeni kiinni käytännön tekemisessä, vaikka tutkimusorientoitunut olenkin. Aikaisemmin työelämässä olen toiminut myynnin valmennuksen ja organisaation kehittämisen parissa.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa elämään ja ihmisyyteen liittyviä kysymyksiä tarkastellaan dialogisesti, uusia näkökulmia etsien. Ratkaisukeskeisyys sopii kenelle tahansa, jolla on halu tutustua omaan potentiaaliinsa ja vahvuuksiinsa. Terapeuttina ja oppimisen asiantuntijana haluan luoda uskoa jatkuvan kehittymisen mahdollisuudesta ja ihmisen itsensä näköisen muutoksen mahdollisuudesta. Työskentelytapani on läsnäolon taitoa ja itsemyötätuntoa korostava ja toiminnallisia menetelmiä soveltava. Terapeuttina hyödynnän omaa herkkyyttäni, jonka olen oppinut kääntämään vahvuudekseni. 

Vapaa-ajalla vietän aikaani mieluiten läheisteni parissa nauttien hyvästä ruoasta ja elämän tarjoamista yllätyksistä. Tyhjennän pääni ajatuksista urheilemalla ja rauhoitun meren äärellä tai luonnossa. Energisoidun ihmisen välisistä aidoista kohtaamisista sekä musiikista, joka tarjoaa ihanan tilan kaikenlaisten tunteiden tuntemiselle. 

Asiakkailta saatua palautetta: 

“Kiitos kaikesta! Olen niin iloinen, että lähdin tälle matkalle. Olen oppinut itsestäni valtavasti ja elämä tuntuu kevyemmältä - mikäs sen ihanampaa.”

“Koin ratkaisukeskeisen lyhytterapian itselleni erittäin hyödylliseksi. Terapia kirkasti minulle, mitkä kaikki asiat elämässäni ovat hyvin juuri nyt ja mitä haluan elämääni lisää. Mielestäni parasta lyhytterapiassa oli eräänlainen kepeys. Lapsuutta ja menneisyyttä ei kaiveltu, vaan keskityttiin tähän hetkeen, tulevaisuuteen ja voimavaroihin. Arvostan Jennin kykyä huomioida kehollisuus osana työskentelyä. Terapiajakson aikana elämässäni tapahtui akuutti kriisitilanne ja Jennin kanssa käydyt keskustelut auttoivat paljon kriisin käsittelemisessä ja siitä toipumisessa. Tapaamiskäynneillä oli läsnäoleva ja myönteinen ilmapiiri ja koin jokaisen keskustelukerran itselleni hyödylliseksi. Uskon kantavani joitakin Jenniltä oppimiani suhtautumistapoja mukanani koko loppuelämän. Suosittelen Jenniä terapeuttina heille, jotka haluavat terävöittää omia arvojaan, parantaa itseymmärrystään tai kokevat muuten hyötyvänsä ulkopuolisesta keskusteluavusta.”

Lue lisää