Hei, olen Liisa

Olen sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Olen työskennellyt sosiaalialalla erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten parissa vuodesta 2008 lähtien. Tällä hetkellä toimin Turussa sosiaalialan järjestössä vastaavana koordinaattorina. Olen myös kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi sekä lyhytterapeutiksi. Lisäksi toimin kouluttajana ja työelämämentorina.

Koen omassa työroolissani tärkeäksi toista osapuolta kunnioittavan kohtaamisen, jossa korostuu kuuleminen, arvostus ja myötätunto. Uskon ja tiedän, että asiakas on oman elämänsä asiantuntija ja pyrin löytämään työskentelyn suunnan aina ensisijaisesti asiakasta kuulemalla, hänen taitoja ja vahvuuksia esiin tuomalla sekä niiden päälle rakentamalla. Hyvän huomaaminen ja ääneen sanoittaminen ovat tärkeä osa työtäni ja persoonaani niin asiakkaiden kohtaamisessa, työyhteisön jäsenenä kuin moniammatillisessa verkostotyössäkin.

Lue lisää