Hei, olen Saija

Toimin Siriassa resilienssi-coachina ja lyhytterapeuttina. Päätoimisesti työskentelen asiantuntijana ja kehittäjänä Folkhälsanilla. Olen myös väitöskirjatutkija Turun yliopistolla. Tutkin lapsuuden kokemuksia, vanhemmuuden uupumusta ja toivoa. Olen Systeemisen työotteen ja Kannustavan vuorovaikutuksen (ICDP) kouluttaja sekä  TRE®️-ohjaaja, mikä varmasti heijastuu myös lyhytterapiaan ja coachaukseen. 

Ajattelen että ihminen on kokonaisuus ja hyvinvointiin vaikuttaa moni asia ja kokemus niin yksilö- kuin myös yhteisötasolla. Pienilläkin muutoksilla on iso merkitys, mutta sopivia askelia ja niiden suuntaa voi olla hyvä pohtia yhdessä. Toisinaan taas voi olla tarpeen tarkastella omaa tilannetta ja asettumista elämään tai työhön, ehkä saada rohkaisua ja tukea pitämään itselle tärkeistä asioista kiinni. 

Myötätunto- ja voimavarakeskeiset sekä keholliset menetelmät ovat minulle tuttuja. Menetelmiä tärkeämpänä ajattelen kuitenkin olevan aidon kohtaamisen ja yhteistyön, siksi tärkeintä on että löydämme juuri kullekin asiakkalle sopivia tapoja työskennellä!

Resilienssi-coachina saamaani palautetta:

”On erittäin tärkeää usein yksinäisessäkin johtajan työssä olla peiliä omalle toiminnalle. Saijan tapaamisissa käsiteltiin laajasti itselle ajankohtaisia asioita ratkaisukeskeisesti ja omia ajatuksia pääsi heittelemään ilmaan sekä kannustavaa palautetta ja rohkaisua sai Saijalta joka tapaamiselta aidosti. Etätapaamiset eivät olleet tässä kohtaa ongelma vaan helpottivat tapaamisten toteutumista muuten niin kiireisessä arjessa. Kiitos Saija!”

”Haluan sanoa, että olin aluksi hyvin epäileväinen koko prosessia kohtaan mutta mielipiteeni muuttui jo ensi tapaamisellamme. Olen saanut hyviä näkökulmia ja ajatuksia, jotka ovat rauhoittaneet mieltäni ja koen, että elämäni on paljon tasapainoisempaa kuin aiemmin. Stressitasoni on laskenut huomattavasti ja sen ovat huomanneet myös lähipiirini ihmiset.”

Lue lisää