Hei, olen Sari

Toimin SiriaMindissa resilienssi-coachina. Coachauksen tavoitteena on yksilön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin lisääminen lyhytterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen. Päätyönäni työskentelen Tyks:n psykiatrialla ja sivutoimisesti teen myös ammatillista kuntoutusta ja otan vastaan lyhytterapia-asiakkaita. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja sekä ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti. Parhaillaan suoritan kuntoutuksen asiantuntijan YAMK-tutkintoa.

Olen työskennellyt pitkään sosiaalialalla niin sosiaaliohjaajan, kuntoutusvalmentajan, koordinaattorin kuin terapeutin tehtävissä. Asiakaskohderyhmääni ovat olleet pääosin nuoret ja työikäiset. Omia vahvuuksiani asiakastyössä ovat kunkin asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen sekä ratkaisukeskeinen työskentelytapa.

Lyhytterapeuttina ja resilienssi-coachina haluan auttaa asiakastani löytämään juuri hänelle sopivimmat ratkaisut, työkalut ja menetelmät jokaisen omia vahvuuksia ja jo olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen. Tasavertainen kohtaaminen, luottamuksellinen suhde ja hyvän huomaaminen ovat työskentelyni perusta.

 

Palautetta, jota olen saanut resilienssi-coachina:

”Heti alkuun on sanottava, että olen todella positiivisesti yllättynyt siitä, miten suuri vaikutus vain kuudesta tapaamisesta koostuneella coachaus-jaksolla on ollut jaksamiseeni. Olet aito kuuntelija, joka osaa nostaa kuulemastaan oleellisen esiin ja tarpeen mukaan myös kivasti hieman haastaa asiakasta. Jokaisella tapaamisella keskityttiin juuri siihen mikä minulle oli tärkeintä ja työkalupakistasi löytyneet harjoitukset tukivat työskentelyä. Erityisesti huomaan muutoksen siinä, miten nykyään suhtaudun sallivammin ja hyväksyvämmin itseeni. Se puolestaan vaikuttaa myönteisesti kaikkiin elämänalueisiin. On ihanaa, että työhyvinvoinnissa huomioidaan nykyään myös työntekijöiden psyykkinen jaksaminen.”

”Kiitos sinulta saamastani avusta ja tuesta. Tämä oli hieno mahdollisuus päästä luottamuksellisesti puhumaan asioista, joita muiden kanssa en ole pystynyt puheeksi ottamaan. Sain uusi näkökulmia vaikeisiinkin asioihin ja nämä oivallukset ovat muuttaneet suhtautumistani moniin asioihin. Tuntuu kuin taakka olisi poistunut hartioilta. Huomaan tällä olevan positiivinen vaikutus myös työssä jaksamiseen. Hieno prosessi kokonaisuudessaan.”

Lue lisää