Työyhteisötaidot -kortit

30.9.2020

Työyhteisötaidoilla tarkoitetaan sellaisia työyhteisön vuorovaikutuksen pelisääntöjä, joita työnantajalla on oikeus edellyttää kaikilta työntekijöiltään. Näiden korttien avulla voidaan pelillisesti luoda työyhteisön vuorovaikutuksen rakentavat pelisäännöt osallistaen ja vastuuttaen koko työyhteisö. Työyhteisötaitokorttien ydintaidot on luokiteltu kuuteen eri kategoriaan, joihin kuhunkin kuuluu omat korttinsa. Kategoriat ovat:

1) Vastuullinen työote ja itseohjautuvuus

2) Vaikeiden asioiden rakentava puheeksi ottaminen

3) Työn perustehtävään fokusointi

4) Yhteistyö- ja palautetaidot

5) Myötätunto- ja mentalisaatiotaidot

6) Itsensä kehittäminen ja oppijan asenne

Työyhteisön ammatillisena jäsenenä toimiminen edellyttää kykyjä ja taitoja vaikuttaa työssä rakentavalla tavalla. Ne ilmenevät hyvinä tekoina ja asiallisena käyttäytymisenä sekä myönteisenä asennoitumisena organisaation kannalta keskeisiä asioita, työyhteisön jäseniä, esimiestä ja työpaikkaa kohtaan. Tarvitaan taitoa kuunnella, tahdikkuutta kertoa eriäviä mielipiteitä, moninäkökulmaisuuden hyödyntämistä ja pyrkimystä tulla ymmärretyksi. Kun kaikkien osaaminen ja kyvykkyys on optimaalisessa käytössä, organisaation tehokkuus kasvaa ja yksilöiden mielekkyydenkokemus lisääntyy.

Ohessa on näyte korttipakan aloitussivuista. Koko pakan voi ostaa pian verkkokaupastamme.

Linkit