Mitä lyhytterapia on

Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Sillä pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa ja tarvittaessa lyhytterapeutit ohjaavatkin asiakkaansa varsinaiseen terveydenhuoltoon, mikäli lyhytterapeuttinen työote ei ole riittävä. Monet asiakkaat saavat kuitenkin avun jo pelkästä lyhytterapiasta.

Keitä sertifioidut lyhytterapeutit ovat?

Lyhytterapeuttinen osaaminen vaatii erilaista osaamista kuin pitkät psykoterapiat. Siten siihen on oma 2-vuotinen koulutuksensa, joka on ammatillista lisäkoulutusta sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstölle. Sertifioituja lyhytterapeutteja koulutetaan kesäyliopistoissa laajasti ympäri Suomea yhteistyössä Sirian kanssa. Nämä lyhytterapeutit saavat valmistuttuaan käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä ”Siria sertifioitu lyhytterapeutti”.

Sirian palveluntuottajina toimivat lyhytterapeutit sitoutuvat käymään säännöllisessä työnohjauksessa ja päivittämään jatkuvasti omaa osaamistaan osallistumalla täydentävään jatkokoulutukseen. Täten varmistetaan, että lyhytterapeutit kehittävät osaamistaan jatkuvasti ja pystyvät vastaamaan asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin. Lyhytterapiatapaamisten tuloksellisuutta seurataan asiakaspalautteen avulla.

Tyypillinen sessio

Katso tästä linkistä: video, miten ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa toimitaan.

Siria sertifioitujen lyhytterapeuttien eettiset ohjeet

Eettiset säännöt

Nämä eettiset säännöt koskevat kaikkia Siria sertifioituja lyhytterapeutteja. Siria sertifioitu lyhytterapeutti on käynyt 2-vuotisen lyhytterapeuttikoulutuksen. Siria sertifioiduksi lyhytterapeutiksi itseään kutsuva sitoutuu noudattamaan alla kirjattuja periaatteita asianmukaisesti kaikessa omassa toiminnassaan lyhytterapeuttina. 

Eettisten sääntöjen tarkoitus on varmistaa lyhytterapeutteina toimivien ammattimaisuus ja uskottavuus.  

Eettiset vaatimukset: 

Vastuu asiakkaita kohtaan

 

1.    Annan taustastani ja koulutuksesta oikean kuvan. Kerron avoimesti, että lyhytterapia on lähtökohtaisesti matalan kynnyksen psykososiaalinen palvelu, ei Valviran valvoma terveydenhuollon hoitomuoto. 

2.    Pidän salassa asiakkaalta saamani tiedon, mikäli laki ei muuta edellytä. 

3.    Toteutan yleisiä tietosuojamääräyksiä. Sitoudun noudattamaan henkilötietoihin ja viestintään sovellettavia lakeja. En säilytä asiakkaan tietoja, kun lyhytterapiaprosessimme on ohi. 

4.    Selvitän asiakkaalle oman roolini ja vastuuni ja hänen roolinsa ja vastuunsa. Asiakas on vastuussa omasta toiminnastaan ja terapeutti on vastuussa asiakkaan hyvinvointiprosessin ohjaamisesta.   

5.    Käytän omaa terapeutin valtaani eettisesti. Jos kohtaan eturistiriitoja, otan ne asiakkaan kanssa puheeksi. 

6.    Mikäli huomaan, että asiakas hyötyisi toisesta työmuodosta enemmän, ohjaan hänet sellaisen tukimuodon piiriin, enkä pidä asiakkaistani kiinni saadakseni siitä yksinomaan omaa (taloudellista tai henkistä) etua.

7.    Kunnioitan asiakkaan itsemääräämisoikeutta päättää lyhytterapia missä tahansa vaiheessa hänen niin halutessaan. 

8.    Kohtelen kaikkia asiakasryhmiä tasa-arvoisesti. Vaalin kaikkien ihmisarvoa sukupuoleen, ikään, sukupuoli-identiteettiin, uskontoon, vammaan, kulttuuriin tai etniseen taustaan katsomatta.   

9.    En ryhdy minkäänlaisiin seksuaalisiin tai romanttisiin suhteisiin asiakkaideni kanssa. Huomioin asialliset läheisyyteen ja fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät säännöt lyhytterapeuttina toimiessani.

 

Vastuu omaa ammattikuntaa kohtaan (muut lyhytterapeutit)

 

10. Annan realistisen kuvan osaamisestani, pätevyyteni tasosta, asiantuntemuksestani, kokemuksestani, koulutuksestani ja sertifioinneistani. En hämärrä tarkoituksellisesti ammatillista kenttää tai markkinoi osaamistani väärin tai epäeettisin perustein.

11. Viestin ja edistän asiakkaiden ja muiden alalla toimivien tietoisuutta näistä eettisistä säännöistä ja vastuista. 

12. Sitoudun kehittämään itseäni jatkuvasti lyhytterapeuttina ja edistän ammatillista kasvuani elinikäisen oppimisen periaatteella. 

13. Huolehdin omasta jaksamisestani käymällä työnohjauksessa, keskustelemalla vertaislyhytterapeuttien kanssa ja pitäen työkuormani kohtuullisena, jotta pystyn olemaan aidosti läsnä asiakkailleni. 

14. Osaan hankkia itselleni apua, jos sitä tarvitsen. Otan vastaan palautetta kollegoiltani, jos he ovat huolestuneita jaksamisestani. Haen tarvittaessa asiantuntija-apua. 

Siria sertifioitujen lyhytterapeuttien eettinen lupaus

”Hyväksyn edellä mainitut eettiset säännöt ja velvoitteet ja lupaan kunnioittaa niitä suhteessa asiakkaisiini, toimeksiantajiini ja kollegoihini.”

© Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy

                                                        

Asiakastarina lyhytterapian tuloksellisuudesta

Alla on asiakkaan ja Sirian lyhytterapeutin luvalla jaettu asiakaspalaute 5 kuukauden lyhytterapiajaksosta. Järisyttävää, mitä lyhyelläkin työotteella voidaan saada aikaan, kun ammattitaito ja kohtaaminen ovat kohdillaan. 

Minun matkani

Aloitin henkilökohtaisen terapia-matkani tammikuussa Anun kanssa, vuosien puhumattomuuden jälkeen. Kynnys oli suuri, sillä en ole oikein koskaan avannut koko elämääni ja varsinkaan omia sisäisiä tuntemuksiani kunnolla kenellekään. 

Minun on ollut aina vaikea ottaa apua vastaan, sillä olen hyvin vahva luonne ja ajattelin aina, että jos haen/saan tämänkaltaista apua, se tekee minusta heikon. Ajattelin, että en ole tarpeeksi vahva ihminen itse, jos saan ulkopuolista apua. Kuitenkin näin puolen vuoden matkan jälkeen voin sanoa, että oli yksi elämäni parhaimmista päätöksistä uskaltaa ottaa ammattimaista apua vastaan.

Olemme Anun kanssa moneen otteeseen katsoneet taaksepäin sitä, minkälainen olin ensimmäisellä tapaamisella, ja verranneet sitä siihen, mitä olen nyt. Olin sulkeutunut, varauksellinen ja epävarma. Puhuminen tuntui vaikealta, vaikka sainkin kyllä puhuttua suuni puhtaaksi. Oli vaikeaa avata koko elämänsä täysin vieraalle ihmisille, luottaen, että minua ei tuomita ja että voisin vielä tämän jälkeen arvostaa sitä, että tein itsestäni omiin silmiini jopa heikon istuakseni siinä tuolissa avaten koko elämääni kyyneleet silmissä.

Itseni suhteen en koskaan osannut nähdä hyviä asioita tai arvostaa sitä, minkälainen olin. Olin suuren osan elämästäni joutunut kokemaan kiusaamista; tunnetta siitä, etten ole hyvä näin ja että en riitä. Luulen, että ne ajatukset ovat aina olemassa takaraivossa, mutta nykyään täysin erilaisessa muodossa. 

Anun avulla opin puhumaan, opin luottamaan ihmisiin, opin arvostamaan vielä paremmin kaikkea sitä mitä on, näkemään myös kaiken hyvän mitä on seurannut elämäni kamalimmista kokemuksista. Opin myös näkemään itseni täysin eri valossa. En ole koskaan aiemmin elämässäni kantanut itseäni itsevarmasti, en ole koskaan arvostanut itseäni tai sitä mitä elämässä teen. Anun avulla olen oppinut nämä kaikki taidot ja vielä enemmän. 

Tavoitteeni oli alkaa arvostaa itseäni, ja tällä hetkellä olen vain portaan/portaiden päässä siitä tavoitteesta. En kuitenkaan usko, että olen koskaan perillä, enkä välttämättä haluakaan. Tämä taitaa olla loppuelämän projekti pysytellä siellä portaalla missä tällä hetkellä olen, eikä antaa itsensä tippua sieltä yhtään alemmaksi. 

Tämä matka Anun kanssa teki minusta uuden ihmisen. Sellaisen, jonka kanssa nautin elää ja josta voin olla enemmän kuin ylpeä. Tämän matkan aloittaminen oli yksi elämäni parhaimmista päätöksistä ja siksi haluan antaa Anulle elämäni suurimman kiitoksen siitä, että uskoi minuun, auttoi minua ja oli tukenani tilanteesta huolimatta. 

Kaikki oppimani kulkee elämässä loppuun asti ja toivon, että voin nyt myös antaa muille enemmän, koska tällaista oloa ei voi korvata mikään. KIITOS.”

Video, mitä lyhytterapiassa tapahtuu:

Lyhytterapian prosessikuvaus

Siirry varaamaan haluamasi palvelu