Käynti kerrallaan/ kertaterapian taitoja hyvinvointialueen ammattilaisille 10 op, Kainula

Käynti kerrallaan -malli tukee ennaltaehkäisevää työotetta, varhaista ja oikeaaikaista puuttumista ja nopeuttaa hoitoon pääsyä. Osallistujille opetetaan selkeä ratkaisukeskeinen prosessimalli ja siihen linkittyvät menetelmät, joiden avulla heidän on mahdollista toteuttaa asiakkaidensa kanssa tavoitteellisia, motivoivia ja voimaannuttavia istuntoja, joiden jälkeen asiakkailla on keinoja selvitä arjen haasteista. Käynti kerrallaan malli antaa välineitä kohdata tuloksellisesti asiakkaita vähilläkin käyntimäärillä. Se vaatii työntekijältä prosessinohjaamisen taitoja, kykyä fokusoida asiakkaan toimijuuden kannalta olennaisiin tekijöihin ja luoda asiakassuhteissa toiveikkuutta ja pystyvyysuskoa. Tämän koulutuksen käytyään työntekijällä on taidot ohjata yksittäisiä asiakastapaamisia siten, että joskus yksikin kerta voi riittää myönteiseen muutokseen.

Kohderyhmä

Hyvinvointialueiden työntekijät, jotka kohtaavat mielenterveysasiakkaita. Seurakuntien työntekijät. Kolmannen sektorin työntekijät. Vapaaehtoistyöntekijät.

Koulutus alkaa 18.09.2024.

23.10.

20.11.

18.12.

15.1.2025

Koulutuspäivät pääsääntöisesti 9-16.

Koulutuspäivät:

1. Seminaaripäivä
– ratkaisukeskeisyyden ja käynti kerrallaan -filosofian perusteet

Vertaisryhmätapaaminen (2 x á 45 min)
Ryhmä sopii ajan ja paikan itsenäisesti ja raportoi siitä kouluttajille.

Työnohjaus

2. Seminaaripäivä
-motivoitumisen teoriaa
-positiivisen psykologian lähtökohdat
-ratkaisukeskeisyyden taustateoriat

Vertaisryhmätapaaminen (2 x á 45 min)
Ryhmä sopii ajan ja paikan itsenäisesti ja raportoi siitä kouluttajille.

Työnohjaus

3. Seminaaripäivä
Pystyvyysuskon ja motivaation kasvattaminen:
-ihmekysymys
-tulevaisuuden muistelu
-potentiaalin löytäminen
-voimavarojen ja vahvuuksien kartoittaminen
-esteiden ylittäminen
-vaikuttamisen kehät
-myönteisten poikkeuksien etsiminen
-selviytymiskysymykset

Vertaisryhmätapaaminen (2 x á 45 min)
Ryhmä sopii ajan ja paikan itsenäisesti ja raportoi siitä kouluttajille.

Työnohjaus

4. Seminaaripäivä
Oivalluttava reflektointi ja muutoksen konkretisointi:
-uudelleenmäärittely
-tarinallisuuden käyttö
-asteikkokysymykset
-hyvinvoinnin liikennevalot
-arvopohjan tutkiminen
-toimintasuunnitelman luominen
-metaforien käyttö
-ulkoistaminen
-merkityksellisten ihmisten verkosto

Vertaisryhmätapaaminen (2 x á 45 min)
Ryhmä sopii ajan ja paikan itsenäisesti ja raportoi siitä kouluttajille.

Työnohjaus

5. Seminaaripäivä

Oman oppimisprosessin arviointi. Kehitettyjen hyvin toimivien käytäntöjen ja onnistumisten jakaminen. Juhlistaminen.

Prosessin yhteenveto ja opitun soveltaminen käytäntöön:
-onnistumisesta palkitseminen
-myönteinen palaute
-arviointikäytännöt ja suuremman oppimiskokonaisuuden hahmottaminen

Koulutuspäivät pääsääntöisesti klo 9-16

Kouluttajat

Sirkku Ruutu
Koulutusjohtaja, Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, joista uusin on ”Coachin työkalupakki”. Tämän koulutuksen osallistujat saavat kirjan oheismateriaaliksi. Sirkku on todellinen coachingalan vaikuttaja ja superammattilainen.

sirkku.ruutu@siria.fi

Elina Lillstrang, Psykologi, PsM, yrityskehittäjä, EAT, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, yrittäjä vuodesta 2013

Valmentajat

Elina Lillstrang

Elina Lillstrang

Kasvupsykologi, PsM, FM, yrityskehittäjä EAT, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sähköposti
elina@kasvupsykologi.fi
Tutustu
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu