Mentaalivalmentaja, 20 op, Helsingin seudun kesäyliopisto

Koulutuksessa paneudutaan mielen hyvinvoinnin edistämisen tapoihin ja ohjattavien potentiaalin löytämiseen ja hyödyntämiseen menestystä ruokkivalla tavalla. Viitekehys on voimavarakeskeinen ja osallistujat kokeilevat valmennettavien kanssa tehtäviä harjoitteita myös omakohtaisesti. Koulutukseen kuuluu 10 lähipäivän lisäksi mentaalivalmennusta oikeiden asiakkaiden kanssa ja positiivisen psykologian kirjallisuuteen perehtymistä. Käytössä on mm. Sirkku Ruudun teos  ”Coachin työkalupakki”.

Koulutuspäivät:

04.03.24

20.03.24

02.05.24

31.05.24

02.09.24

07.10.24

Loput päivät tarkentuvat koulutuksen alkaessa.

Tavoite

Mentaalivalmennuksen tavoitteena on lisätä ohjattavan suorituskykyä ja edistää tämän resilienssikyvykkyyttä hankalilta tuntuvissa tilanteissa. Mentaalivalmennukseen liittyy jatkuva oman mielen johtaminen ja omien valintojen ja päätöksentekoprosessien arviointi. Mielenhallinnan keinojen opettelu, itsensä rauhoittaminen vaativassa tilanteessa ja fokuksen säilyttäminen olennaisessa ovat tärkeitä taitoja, joita mentaalivalmennuksen kautta edistetään.

Parhaimmillaan mentaalivalmennuksella edistetään valmennettavan keskittymiskykyä, tunteiden säätelyä, stressinhallintaa, resilienssitaitoja ja viisaan mielen tietoisia päätöksentekoprosesseja. Sillä ehkäistään uupumista ja edistetään toipumista sekä parannetaan vuorovaikutustaitoja ja mentalisaatiokykyä. Yksi mentaalivalmennuksen olennainen fokus on tasapainoisen elämän vaaliminen siten, että balanssi eri elämänalueiden välillä säilyy.

Mentaalivalmennuksen opit ovat tärkeitä jokaisen ihmisen itsensä kehittämisessä ja hyvän elämän saavuttamisessa ja tässä koulutuksessa sekä osallistujan ohjaustavat että itsensä johtamisen tavat kehittyvät.

 

Kohderyhmä

Urheiluvalmentajat, urheilevien lasten vanhemmat, johtajat, esihenkilöt, ohjaustyötä tekevät, opettajat, kuraattorit, personal trainerit, fysioterapeutit, sote-alan toimijat ja muut, jotka haluavat kehittää mielen ja motivaation ymmärrystä sekä saada verkostoissaan aikaan parempia tuloksia myönteisellä tunnevireellä.

 

Keskeisimmät sisällöt

·      Ratkaisukeskeinen valmennusprosessi

·      Unelmatyöskentely

·      Tavoitteiden visualisointi eri aikaperspektiiveissä

·      Myönteisen tunne-energian aktivointi ja itseluottamuksen edistäminen

·      Myönteisen sisäisen puheen aktivointi/ itsepuheen myönteistäminen

·      Sisäisen motivaation lähteiden kirkastaminen/löytäminen

·      Asiakkaan oivalluttaminen ja tietoisuuden edistäminen

·      Identiteetin kirkastaminen ja arvotyöskentely

·      Onnistuneiden tilanteiden kuivaharjoittelu ja etukäteiskuvittelu

·      Resilienssi- eli toipumiskykyisyyden edistämisen keinot/psyykkinen joustavuus

·      Mielikuvarentoutukset ja optimaalisen mielentilan löytäminen

·      Onnistumisalttiuden kasvattaminen

·      Pystyvyysuskon edistäminen ja rajoittavien uskomusten tunnistaminen ja muokkaaminen

·      Valmennettavan ainutkertaisuuden tunnistaminen

·      Mielen sisäisten jumien käsittely

·      Sosiaalisen tuen ja yhteisöllisyyden hyödyntäminen ja systeeminen ajattelu mentaalivalmennuksessa

 

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen kesto on yksi kalenterivuosi. Siihen sisältyy:

·      10 seminaaripäivää

·      Vertaistyöskentelyä omissa viiteryhmissä

·      Asiakastyöskentelyä (oikeiden asiakkaiden mentaalivalmennuksen harjoittelua 30h)

·      Kirjallisuuden reflektointia

·      Omakohtainen mentaalivalmennuksen kehittämishanke

 

 

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Satu Kujanpää

Satu Kujanpää

Kouluttaja, nuotti-valmentaja, NLP Trainer, mentaalivalmentaja ja psyykkinen valmentaja, resilienssi-coach, erityisopettaja, luokanopettaja (KM), neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op), ADHD strategia-ohjaaja, tunnetaito-ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja
Sähköposti
satu.kujanpaa@siria.fi
Tutustu
Timo Rauhala

Timo Rauhala

Golf-valmentaja, kouluttaja
Sähköposti
timo.rauhala@golfmentors.fi
Tutustu
Tero Hoikkala

Tero Hoikkala

Kouluttaja, KTM, coach
Sähköposti
tero.hoikkala@siria.fi
Puhelinnumero
+358 50 4241499
Tutustu