Neuromoninaisuus työelämässä – tukea henkilöstön työhyvinvointiin

Koulutuksessa syvennytään neuromoninaisuuteen työhyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutuksesta saat tietoa työ- ja toimintakykyä tukevista sekä työhyvinvointia vahvistavista toimintamalleista. Koulutus avaa sinulle näkökulmia neuromoninaisuuden tunnistavaan esihenkilötyöhön. 

Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkkokoulutuksena.

Ajankohta: Perjantai 20.9.2024 klo 9.00–15.00.

Keskeiset sisällöt:

 • Neuromoninaisuus: autisminkirjon ja adhd:n piirteet
 • emotionaaliset, neuropsykologiset, fyysiset ja sosiaaliset kuormitustekijät neuromoninaisen työntekijän arjessa ja niiden vaikutus uupumiseen
 • yksilön voimavarat ja toimintakyky
 • keinoja neuromoninaisen työntekijän työympäristön muuttamiseksi vähemmän kuormittavaksi
 • neuromoninaisen työntekijän tukikeinot

Kohderyhmä:

Koulutuspäivä sopii henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja kaikille henkilöstön työkykytekijöistä ja hyvinvoinnista vastaaville esihenkilöille.

Osaamistavoitteet:

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa hyödyntää tietämystään neuromoninaisuudesta. Hän osaa paremmin huomioida työolojen järjestelyssä neuromoninaisen henkilön työarjen kuoritustekijät ja tukea neuromoninaisen henkilön työhyvinvointia.   

 Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa:

 • nimetä neuromoninaisuuden näkökulmasta autisminkirjon ja adhd piirteitä
 • tunnistaa neuromoninaisen henkilön työarjen emotionaalisia, neuropsykologisia, fyysisiä sekä sosiaalisia kuormitustekijöitä ja niiden osuutta työssä uupumisen taustalla
 • määritellä yksilön toimintakykyyn ja voimavaroihin vaikuttavia tekijöitä
 • käyttää työympäristön muuttamisessa keinoja, joiden avulla voidaan tukea neuromoninaisen henkilön toimintakykyä sekä yksilön että työyhteisön tasolla
 • hyödyntää neuromoninaista henkilöä auttavia tukikeinoja omassa johtamistyössään
 • käyttää uusia työkaluja henkilöstön toimintakyvyn ja työhyvinvoinnin tukemisessa ja omassa johtamistyössään
 • soveltaa käytännönläheisiä, konkreettisia ja vahvuusperustaisia keinoja yksilöllisen ja neuromoninaisuuden tunnistavaan kohtaamiseen

Kouluttaja:

Riikka Seppälä, neuromoninaisen henkilöstön hyvinvointia tukeva coach, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, tunnetaitovalmentaja, Dare to Lead fasilitaattori ja työelämämuotoilija.

Riikka Seppälä kouluttaa nepsy-valmentajia ja valmentaa laajasti sosiaali- terveys- opetus- ja kuntoutusalan ammattilaisia sekä työyhteisöjä neurokirjon teemoista. Rikka Seppälä on NäeNepsy ry:n perustajajäsen.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Turun ja Mikkelin kesäyliopistojen kanssa.       

Valmentajat

Riikka Seppälä

Riikka Seppälä

Kouluttaja, nepsy-valmentaja
Tutustu