Resilienssi ja vaikeuksista selviäminen, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto

Resilienssi on elinvoiman säie, jota tarvitaan vaikeuksissa ja kriiseissä selviämiseen. Se on kykyä sietää epävarmuutta, toipua vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyydenkokemus hankalistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa tutkitaan keinoja, joilla omaa ja yhteisön resilienssiä voi vahvistaa. Pääset tutustumaan resilienssiin ilmiönä niin tutkimustiedon kuin käytännön kokeilujen ja kokemusten kautta.

Koulutuksessa resilienssi-teemaa lähestytään luennoin, keskusteluin ja omakohtaisin harjoituksin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on ymmärrystä vaikeiden asioiden kohtaamisesta, sekä keinoja tukea ja kasvattaa omaa sekä yhteisönsä toipumiskykyä. Koulutus koostuu viidestä lähijaksosta ja sen kesto on vähän yli puoli vuotta.

Kohderyhmä

Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita etsimään uudenlaisia tapoja kasvattaa henkistä toipumiskykyä itsessään ja muissa. Erityisen hyvin koulutus sopii koulutus-, opetus- ja ohjaustyötä tekeville, esihenkilöille, työhyvinvoinnin kehittäjille, HR-henkilöstölle, sote-alan toimijoille, mutta myös muille teemasta kiinnostuneille. Koulutukseen ei ole taustakoulutusvaatimuksia, mutta osallistuminen edellyttää kykyä ja halua tutkia oman elämän tarinaa integroivan oppimisen ja kasvun näkökulmasta ja antaa arvostavasti tilaa myös muiden ryhmäläisten oppimisprosesseille.

Koulutuspäivämäärät

Tarkentuvat myöhemmin.

Keskeisimmät sisällöt

·       Resilienssi monimuotoisena ilmiönä – yksilönäkökulmasta sosiaaliseen näkökulmaan

·       Ryhmän resilienssi, esimerkiksi työryhmän tai perheen kyky kestää hankaluuksia

·       Pystyvyysuskon, toiveikkuuden ja toimijuuden vaaliminen arjessa

·       Merkityksellisyyden hahmottaminen omassa tarinassa

·       Traumanjälkeinen kasvu, ja uutena käsitteenä ylevöitymisen kokemuksen jälkeinen kasvu

·       Myönteisten tunteiden merkityksen ymmärtäminen, itsemyötätuntotaitojen opiskelu

·       Oman resilienssin tutkiminen käytännössä harjoituksin ja resilienssipäiväkirjan avulla.

 

Koulutuksen rakenne

·       5 seminaaripäivää (koronatilanteen mukaan joko lähinä tai verkkokoulutuksena)

·       Omakohtaisten harjoitusten työstämistä väliajoilla sekä koulutuspäivissä

·       Itsenäistä vertaisryhmätyöskentelyä seminaaripäivien väleissä

·       Kirjallisuuden reflektointia

·       Oman resilienssipäiväkirjan kirjoittaminen

Valmentajat

Krisse Lipponen

Krisse Lipponen

Kouluttaja, sosiaalipsykologi VTM, ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), työnohjaaja, kouluttaja, positiivisen psykologian asiantuntija ja tietokirjailija.
Sähköposti
krisse.lipponen@taitoba.fi
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478