Toipumislähtöisen lyhytterapian metodit ja työote psykiatrisessa hoidossa, 30 op - Kainula

Mielenterveyden ongelmat ovat jatkuvassa kasvussa ja psykiatrisessa hoidossa tarvitaan akuutisti tehokkaampia ja lyhyempiä hoitokontakteja. Tämä koulutus vastaa nykyaikaisen psykiatrisen hoidon ja kehittämisen haasteisiin. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet käydä lyhytterapeuttisia hoitokeskusteluja erilaisten potilaiden kanssa tavoitteellisesti, kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet käyttää voimavara- ja ratkaisukeskeisiä metodeja toipumislähtöisellä otteella. Toipumisorientoituneessa lyhytterapeuttisessa viitekehyksessä painotetaan potilaan voimavaroja, toivoa, merkityksellisyyden kokemusta, osallisuutta ja myönteistä mielenterveyttä. Hoito on tavoitteellista ja sitä arvioidaan systemaattisesti yhdessä potilaan kanssa.

Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet hoitaa psykiatrian potilaita lyhytterapeuttisella otteella, jossa tapaamisia on potilaan tarpeesta riippuen 1-30. Osallistujan harjoittamilla toimenpiteillä on selkeä rakenne: sisältö, kesto, tavoitteet ja hoidon mittarit. Täten osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa työssään tuloksellisesti, asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Koulutuksen myötä työntekijän oma työssä jaksaminen, mielekkyydenkokemus ja tavoitteellinen toiminta vahvistuvat.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää käytännön työtapoja osallistujien kohderyhmään ja integroida ne yhteisöllisesti ja tuloksellisesti olemassa olevaan työ- ja toimintakulttuuriin.

Kohderyhmä

Sairaanhoitopiirien psykiatrisen hoidon henkilöstö

Koulutukseen hakeutuvilla tulee olla edeltävinä opintoina vähintään 120 opintopisteen laajuinen sote-, kasvatus- tai ohjausalan tutkinto sekä työkokemuksena vähintään 2 vuoden, tutkinnon jälkeinen psykiatrinen työ.

Kouluttajat

Sirkku Ruutu
Psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF).

Hilkka Putkisaari
KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten työnohjaaja Master CSLE (JoTo).

Jyrki Korkeila
Jyrki Korkeila toimii psykiatrian professorina Turun Yliopistossa ja sivutoimisesti ylilääkärinä Harjavallan sairaalassa Satakunnassa. Hänellä on paljon kokemusta mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöiden, persoonallisuushäiriöitten, neuropsykiatristen häiriöiden ja addiktioiden hoidosta.

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Koulutuksen rakenne

Koulutuksen painopistealueina ovat toipumisorientoitunut hoitoideologia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi psykiatrisessa hoitotyössä.

Koulutus alkaa 21.09.22 ja muut syksyn 2022 koulutuspäivät ovat 26.10.22 ja 30.11.22. Vuoden 2023 koulutuspäivät tarkentuvat myöhemmin.

1. koulutuspäivä
– orientointi opintoihin
– koulutusprosessin käynnistäminen
– toipumislähtöisen ja voimavarakeskeisen hoitoideologianperusteet ja lähtökohdat

2. koulutuspäivä
– asiakaslähtöinen ja yksilöllinen tavoitteen asettaminenpsykiatrisessa hoitotyössä
– toipumislähtöisen tavoitteellisen hoitoprosessin osat
– suunnitelmallisen hoitoprosessin luominen yhdessä potilaan kanssa

Työnohjaus 1/6
– työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 1/7
– vertaisryhmät á 2 h

3. koulutuspäivä
– potilaan elämänjana ja historian/anamneesin tutkiminen voimavarakeskeisesti
– luovuus ja yksilöllisyyden huomiointi potilaan toipumisprosessissa

Työnohjaus 2/6
– työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 2/7
– vertaisryhmät á 2 h

4. koulutuspäivä
– hoitoprosessin edistäminen toipumislähtöisin metodein
– hoidon arviointi ja jatkuva seuranta potilaslähtöisesti hänen pystyvyyttään ja toiveikkuuttaan edistäen

Työnohjaus 3/6
– työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 3/7
– vertaisryhmät á 2 h

5. koulutuspäivä
– myönteistä mielenterveyttä edistävä muutostyöskentely
– potilaan verkostojen ja vahvuuksien aito hyödyntäminen
– ryhmämuotoinen toipumislähtöinen työskentely

Työnohjaus 4/6
– työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 4/7
– vertaisryhmät á 2 h

6. koulutuspäivä
– traumojen ja vaikeiden elämänkokemusten voimavarakeskeinen työstäminen lyhytterapeuttisin metodein

Työnohjaus 5/6
– työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 5/7
– vertaisryhmät á 2 h

7. koulutuspäivä
– potilaan hoitomotivaation ja hoitomyönteisyyden vahvistaminen
– potilaan pystyvyysuskon ja resilienssin edistäminen
– toipumislähtöisen lyhytterapiaprosessin päättämisen tavat ja potilaan oman toimijuuden edistäminen
– toimivat ja tehokkaat seurantajärjestelmät

Työnohjaus 6/6
– työnohjausryhmät á 2 h

Vertaistyhmätapaaminen 6/7
– vertaisryhmät á 2 h

8. koulutuspäivä
– toipumislähtöinen tunnetyöskentely psykiatrisessa hoidossa
– toiveikkuuden vaaliminen ja edistäminen hoitosuhteessa

Vertaistyhmätapaaminen 7/7
– vertaisryhmät á 2 h

9. koulutuspäivä
– potilaan oman toimijuuden tukeminen ja pystyvyysuskon kasvattaminen
– Mindfulness/tietoisuustaidot toipumislähtöisessä kontekstissa

10. koulutuspäivä
– Omien kehittämistöiden esittely: julkinen seminaaripäivä koko organisaatiolle/alueelle, jossa kehittämistyötä on tehty

11. koulutuspäivä
– seurantapäivä (osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa seurantapäivän teemoihin ja työtapoihin)

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi