Traumainformoitu työote (5,5 op), Turun kesäyliopisto

Traumainformoitu työote ja lyhytterapeuttiset menetelmät kriisien ja traumojen kohtaamisessa

Aika

12.09. – 22.11.2024

Lähiopetuspäivät:

 • 12.-13.9.2024 klo 9-16
 • 23.10.2024 klo 9-16
 • 22.11.2024 klo 9-16

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat väistämättä työssään eri tavoin traumatisoituneita ihmisiä. Traumat ja kriisit ovat osa monien ihmisten arkea. Kaikkia ei tarvitse ohjata traumoihin erikoistuneille psykoterapeuteille, vaan jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin on hyvä kuulua perustiedot erilaisista traumatyypeistä ja ensiaputaidot trauman kohtaamiseen. Lyhytterapian keinoin voidaan tunnistaa, kohdata ja vakauttaa traumoja kohdanneita ihmisiä. 

Tässä neljän seminaaripäivän koulutuksessa paneudutaan toipumiskeskeisin ja lyhytterapeuttisin menetelmin rakentamaan trauman jälkeistä hyvää elämää ja integroimaan traumaattiset kokemukset osaksi koherenttia elämäntarinaa post-traumaattisen kasvun keinoin. 

Kriiseissä ja traumoissa merkittävä toipumistekijä on kyky selviytyä vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyyskokemus vaikeistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa paneudutaan keinoihin, joilla toipumiskykyä voidaan vahvistaa. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti kriisiin ja traumaan liittyviä erityiskysymyksiä ja harjoitellaan kehollisia menetelmiä, joiden kautta traumaa voidaan lievittää kehomuistista.

Tavoitteet:

Koulutus antaa perustiedot nykyaikaisesta traumatietoudesta ja antaa välineitä tunnistaa trauma- ja kriisireaktioita. Koulutuksesta osallistuja saa välineitä kriisi- ja trauma-asiakkaiden ammatilliseen kohtaamiseen ja kykyä käyttää toipumis- ja voimavarakeskeisiä metodeja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden kehon ja mielen välinen yhteys. Koulutuksessa opitaan myös ennaltaehkäisemään ammattilaisten sijaistraumatisoitumista.    

Tavoitteena on vahvistaa si-so-te -alan työntekijöiden traumaosaamista, tuottaa ammatillista varmuutta kriisien kohtaamiseen ja edistää matalan kynnyksen hoitoa. Lisähyötynä koulutus edistää ammattilaisten omaa hallinnantunnetta työssään.

Kohderyhmä:

Varhaiskasvattajat, opettajat, psykologit, lääkärit, mielenterveysalan ammattilaiset, kolmannen sektorin toimijat, sosiaalityöntekijät, päihdetyöntekijät, nuorisotyöntekijät, kirkon työntekijät, lastensuojelun työntekijät, lyhytterapeutit, psykoterapeutit ja muut psykososiaalista ihmissuhdetyötä tekevät.

Sisältö:

 • Trauman tunnistaminen lyhytterapeuttisessa kontekstissa
 • Erilaiset kriisien muodot (kiintymyssuhdetrauma, kehitykselliset kriisit, traumaattiset kriisit, elämänkriisit)
 • Kriisi- ja traumareaktiot kehossa ja mielessä
 • Resilienssi ja post-traumaattinen kasvu
 • Työskentely kriisin eri vaiheissa olevan asiakkaan kanssa
 • Tunnistaminen
 • Kohtaaminen
 • Vakauttamisen keinot
 • Ammattilaisen sijaistraumatisoitumisen ehkäisy – oma jaksaminen ja rajat
 • Polyvagaalinen teoria, vireystilojen säätely ja sietoikkuna
 • Keholliset menetelmät trauman purkamisen tukena
 • Lyhytterapeuttiset keinot (trauma-workshop)
 • Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys kriisi- ja traumakontekstissa

Kouluttajat:

Niina Nurmela, VTM, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, erikoistunut myös psykofyysiseen psykoterapiaan, laillistettu sosiaalityöntekijä, työnohjaaja ja väitöskirjatutkija, EMDR I ja II-tason sertifiointi ja EMDR Europe Practioner -sertifitointi. Niinalla on laajasti kokemusta akuutista kriisityöstä kentällä sekä asiakasvastaanotolla trauma-asiakkaiden kanssa.  

Leo Nyqvist, VTT, sosiaalityön emeritusprofessori

Koulutusjohtajana toimii Sirkku Ruutu, PsM, psykologi, KM, opettaja, MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016, Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti, Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry), Tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen, ohjaustyöhön ja terapiaan liittyviä kirjoja). 

Lisätietoja

Sisältöasiat:

 • Niina Nurmela, niina.nurmela@ideaverso.fi
 • Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Turun kesäyliopisto (käytännön asiat):

 • rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, 044 720 1146

Valmentajat

Niina Nurmela

Niina Nurmela

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, väitöskirjatutkija, työnohjaaja, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykofyysisen psykoterapian, traumainformoidun työotteen ja EMDR:n asiantuntija
Sähköposti
niina.nurmela@ideaverso.fi
Tutustu