Valmentaja.2, Kainula

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu urheilun parissa eri tasoilla ja eri ikäisten kanssa toimiville valmentajille. Koulutus sopii sekä huippu-urheilijoiden valmentajille, seurojen ammattivalmentajille että lasten/nuorten parissa toimiville urheiluvalmentajille.

Tavoitteet

Valmentaja 2.0 -koulutus on tarkoitettu urheiluvalmentajille, jotka haluavat kehittää kokonaisvaltaista valmennusfilosofiaa, jossa huomioidaan myös psyykkisen valmennuksen osa-alueet fyysisen suorituskyvyn rinnalla. Mielen ja kehon synkronointi ja tasapaino on olennaista, kun halutaan kehittyä ja saavuttaa kestäviä tuloksia.

Tarve urheilijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja mielen tasapainon edistämiseen on lajivalmennuksessa usein jäänyt taustalle tai siihen palkataan usein erillinen henkilö. Psyykkisen valmennuksen taidot ovat kuitenkin kaikkien valmentajien opittavissa. Kyse on pohjimmiltaan luottamuksen rakentamisesta, läsnä olevasta vuorovaikutuksesta, dialogisesta kuuntelusta, toisen tasolle asettumisesta, voimavarojen ja osaamisen näkyväksi tekemisestä, kuuntelukyvystä, arvostuksen osoittamisesta ja mielen sisäisten esteiden poistamisesta. Tämä vaatii valmentajalta itseltään ymmärrystä psyykkisistä prosesseista ja keinoja kohdata valmennettavien tunnetiloja.

Tavoitteellisen urheilun ja urheiluharrastusten kautta on mahdollista rakentaa hyvän elämän taitoja laajasti. Miten nämä taidot mahdollistetaan jokaiselle? Valmentajat ovat avainasemassa tukemassa valmennettaviaan kohti tasapainoista elämää. Tässä koulutuksessa annetaan käytännön työkaluja motivoivaan vuorovaikutukseen, mielen hyvinvoinnin edistämiseen, piilossa olevien kykyjen kohottamiseen ja vahvuuksien laajempaan käyttöönottoon.

Psyykkisen valmennuksen tulisi sisältyä jokapäiväisenä rutiinina lajivalmennukseen eikä olla erillinen osa perinteisestä Tässä koulutuksessa käydään läpi, miten keho ja mieli muodostavat ehjän kokonaisuuden ja annetaan valmentajille käytännön vuorovaikutusvälineitä, joiden avulla valmentajat voivat tukea valmennettaviensa holistista hyvinvointia ja menestystä. Koulutuksen käytyään valmentajalla on laajempi ymmärrys ihmisen motivaation lähteistä, ylläpitämisestä ja kasvattamisesta. Valmentajalla on käytännön työvälineitä löytää valmennettavan koko potentiaali ja saada se valmennettavan käyttöön.

Keskeisimmät koulutussisällöt:

– Mitä psyykkinen valmennus on?
– Ratkaisukeskeinen ajattelumalli urheiluvalmennuksessa
– Ammattimaisen coachin/valmentajan ydintaidot
– Valmentajan oma itsetuntemus
– Valmentajan erilaiset roolit erilaisten valmennettavien kanssa. Yksilön huomioiminen ryhmässä.
– Vireystilojen säätely ja huomiointi urheilijan arjessa ja kilpaurheilussa
– Valmennettavan piilopotentiaalin löytäminen ja hyödyntäminen
– Menestyjän asenne ja itsetunto
– Koutsin timantti ® -metodi (holistinen näkemys urheiluvalmennuksessa)

Verkko-opinnot

Koulutus perustuu vahvaan aikuispedagogiikkaan, jossa osallistuja on itse aktiivinen toimija. Opetusmenetelmät ovat osallistavia ja konkreettisia harjoitteita hyödyntäviä. Käytännönläheisen teorian pystyy helposti yhdistämään arjen valmennustilanteisiin.

Osallistujille luodaan oma Teams-ympäristö Sirian digialustalla, johon tallennetaan oppimateriaali noin viikkoa ennen kutakin seminaaripäivää. Tässä sähköisessä ympäristössä osallistujat voivat käydä paritutoriensa ja vertaisryhmiensä kanssa väliajoilla opintoihin liittyviä keskusteluja ja palauttaa sinne kirjalliset työnsä.

Koulutukseen sisältyy:

– 5 verkkovälitteistä koulutuspäivää
– vertaistyöskentelyä omissa viiteryhmissä
– valmentajan omien valmennettavien kanssa tehtäviä harjoitteita välitehtävinä
– paritutorityöskentelyä vertaissparraamisen menetelmällä
– kirjallisuuden reflektointia
– omakohtainen holistisen valmennuksen kehittämishanke

Kouluttajat

Siria Oy on erikoistunut valmentavan, ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeisen työotteen kouluttamiseen yli 10 vuoden ajan. Sirialla on kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) akkreditoimat ammatticoachien koulutusohjelmat, jotka saavat systemaattisesti ylistävää palautetta tyytyväisiltä asiakkailtaan.

Tässä koulutuksessa valmentajat/kouluttajat on valittu täydentämään toinen toistensa osaamista parhaalla mahdollisella tavalla. Osa heistä on kirjoittanut runsaasti valmentamiseen ja ohjaamiseen liittyvää ammattikirjallisuutta, osa valmentanut käytännössä Suomen parhaiten menestyviä ammattiurheilijoita ja osa rakentanut menestyviä tiimejä valmentavalla otteella yritysmaailmassa ja konseptoinut holistisen urheiluvalmentamisen mallin.

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja

Sirkku on Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja.

Hän on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach (master certified coach). Sirkku on coachannut ja kouluttanut satoja esihenkilöitä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita valmentamiseen liittyviä tietokirjoja, joista uusin Coachin työkalupakki ilmestyi marraskuussa 2020. Sirian coachingkoulutuksiin osallistuneet kuvailevat usein Sirkkua todellisena coachingalan vaikuttajana, superammattilaisena ja pioneerina. Sirkun kyky yhdistää keho ja mieli holistiseksi kokonaisuudeksi on urheiluvalmennuksessakin tärkeä ydintaito.

Timo Rauhala, urheiluvalmentaja

Timo on moninkertainen Suomen PGA:n vuoden golfvalmentaja. Euroopan PGA:n Viiden Tähden golfammattilaiseksi palkittu Rauhala tunnetaan myös Mikko Ilosen, Minea Blomqvistin sekä monien muiden suomalaisten huippupelaajien valmentajana. Kansainvälisistä pelaajista Rauhala on valmentanut mm. Henrik Stensonia.

Timo on myös yksi Suomen arvostetuimmista valmentajista yli lajirajojen ja hän on suosittu puhuja koulutustilaisuuksissa ja seminaareissa. Rauhalalla on yli 25:n vuoden kokemus ammattivalmennuksesta, kouluttamisesta ja yritystilaisuuksista.

Tero Hoikkala

Tero on KTM ja Certified Business Coach. Hänellä on kahden vuosikymmenen kokemus vakuutusalan johtotehtävistä. Hänen toimintansa keskiössä on ihmisten valmentaminen auttamalla heitä saavuttamaan tavoitteensa, kehittymään sekä onnistumaan omissa päämäärissään. Tero seuraa läheltä oman poikansa ammattiurheiluun tähtäävää polkua. Urheilu on Terolle tärkeää ja hän viettää vapaa-aikaansa golfin, alppihiihdon, pallopelien ja penkkiurheilun parissa. Tästä urheilun ympäristöstä inspiroituneena Tero on luonut rekisteröidyn tavaramerkin ”Koutsin timantti – urheileva ihminen”, jossa kiteytyy psyykkisen valmennuksen keskeiset elementit.

Koulutuksen yhteyshenkilö:

Mira Huotari
mira@kainula.fi
p. 040 1488 591

Valmentajat

Timo Rauhala

Timo Rauhala

Golf-valmentaja, kouluttaja
Sähköposti
timo.rauhala@golfmentors.fi
Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tero Hoikkala

Tero Hoikkala

Kouluttaja, KTM, coach
Sähköposti
tero.hoikkala@siria.fi
Puhelinnumero
+358 50 4241499