Voimauttavat menetelmät lasten ja nuorten kohtaamisessa, 5 op

Tämä koulutus toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan Kesäyliopiston kanssa.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen saatavuutta ja heidän mielenterveytensä rakentumista arjessa. Edistetään matalan kynnyksen psykososiaalisen avun kohdentumista oikea-aikaisesti ja niin, että lapsen ja nuoren kanssa päivittäin toimivat aikuiset saavat keinoja kohdata lapsia salutogeenisellä eli terveyttä edistävällä otteella voimavaroja ja vahvuuksia esiin tuoden. Edistetään puuttumisen ja kohtaamisen keinoja matalalla kynnyksellä. Koulutuksen käytyään osallistujalla on rohkeutta puuttua akuutteihin tilanteisiin lasten, nuorten kanssa eteenpäin vievällä, ratkaisukeskeisellä otteella.

Kohderyhmä

Kaikki lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaiset, vanhemmat, sote-henkilöstö, kasvatus- ja ohjausalan ammattilaiset, koulupsykologit, terveydenhoitajat, kuraattorit, sosiaalityöntekijät, lastensuojelun toimijat ja muut lapsia ja nuoria kohtaavat aikuiset.

Keskeisimmät sisällöt

·       Ratkaisukeskeisen ja positiivisen pedagogiikan filosofia ja arvostavan vuorovaikutuksellisen kohtaamisen taidot

·       Muksuoppi

·       Koululaistaidot -kortit

·       Vastuunportaat

·       Myönteinen verkostotyö

·       Mahdollisuuksien, voimavarojen, vahvuuksien ja edistymisen kartoitus

·       Motivoiva vuorovaikutus ja nuoren/lapsen läsnäoleva kohtaaminen

Koulutuksen rakenne

Koulutus sisältää viisi seminaaripäivää, ratkaisukeskeistä lasten ja nuorten kohtaamisen välityöskentelyä ja sen raportointia, osallistujan oman kehittämistehtävän ja vertaisryhmätyöskentelyä. Lisäksi koulutukseen kuuluu neljän kirjan reflektointi ja niiden oppien soveltaminen lasten ja nuorten kanssa tehtävään työskentelyyn. Tämä koulutus toteutetaan osin verkkovälitteisesti. 

Valmentajat

Liisa Love

Liisa Love

Kouluttaja, sosionomi, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sähköposti
liisalove2021@gmail.com