Coachingtaitoja esihenkilöille, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto

Tämä koulutus antaa perustiedot coachaavasta esihenkilötoiminnasta ja osallistujat saavat käytännönläheiset materiaalit, joita he voivat alkaa käyttää heti työyhteisöissään luoden osallisuutta ja myönteistä virettä, joiden kautta muutosvoima voidaan kanavoida tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen avulla johtaminen helpottuu ja esihenkilöt saavat käytännön keinoja käydä muutosvoimaisia keskusteluja henkilöstönsä kanssa.

Keskeisimmät sisällöt

·       Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna (muutoskortit)

·       Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot (oivalluttavat coachingkortit)

·       Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut

·       Rikastava vuorovaikutusilmapiiri (työhyvinvointikortit ja palautekortit)

·       Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely (tunnekortit)

·       Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin (työyhteisötaitokortit)

·       Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit)

 

Kenelle?

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esimiehille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

Viitekehys

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

Oppimistavoitteet

Koulutuksessa opit coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta osallistamaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi.

Saat eväitä yksilöiden ja ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.

Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi. Tästä on hyötyä - teet sitten työtä esimiehenä, asiantuntijana, kehittäjänä, coachina tai yrittäjänä.

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu