Executive & Team Coach, ICF-akkreditoitu koulutus

ICF -sertifioitu coachkoulutus toteutetaan osin etänä ja osin Tampereella ja/tai Turussa. Koulutus perustuu kansainvälisen coaching-yhdistyksen (ICF) määrittelemiin coachin ydintaitoihin ja antaa pätevyyden toimia johdon ja työryhmien ammattimaisena coachina. Tällä koulutuksella voit saada ACC-pätevyyden tai jos sinulla on jo ACC-taso, voit edistyä PCC-tasolle. Koulutukseen sisältyy yhteensä 9 koulutuspäivää vajaan vuoden aikana.

Coachingissa yhdistyy luovalla ja tehokkaalla tavalla sekä yksilön että organisaation tavoitteellinen kehittäminen. Coaching tarjoaa paikan pysähtyä tietoisesti miettimään omia mahdollisuuksia, johtamiskäsityksiä ja oman päätöksenteon perusteita.

Sirian Executive & Team Coach -koulutus kuuluu ratkaisukeskeiseen Certified Coach –solution focused (CCSF) -ohjelmaan. Koulutus perustuu kansainvälisen coaching-yhdistyksen (ICF) määrittelemiin coachin ydintaitoihin http://www.icffinland.fi/tietopankki/. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Dexter Oy:n kanssa.

Mahdollisuus suorittaa LEVEL 1 tai LEVEL 2 (ACC tai PCC-taso)

Sirian ICF-hyväksytty ammatticoachien koulutus sisältää yhteensä 5 moduulia. Valitsemalla 2 vapaavalintaista moduulia osallistuja on Level1-ohjelmassa eli ACC-tason ohjelmassa ja valitsemalla 4 moduulia, osallistuja on Level2-ohjelmassa, jossa hän suorittaa PCC-tason coachingkoulutuksen.

Kaikki valittavat moduulit ovat seuraavat:

1) Certified Personal Coach (36h kontaktiopetusta, sisältää 4h ryhmämuotoista mentorcoachingia)

2) Certified Team Coach (36h kontaktiopetusta, sisältää 4h ryhmämuotoista mentorcoachingia)

3) Certified Executive Coach (36h kontaktiopetusta, sisältää 4h ryhmämuotoista mentorcoachingia)

4) Certified Positive Change Coach (36h kontaktiopetusta, sisältää 4h ryhmämuotoista mentorcoachingia)
5) Certified Mental Performance Coach (31h kontaktiopetusta)

Tässä ilmoituksessa esitelty 72 tunnin coachingkoulus tuottaa taso 1:n ACC -pätevyyden, kun osallistuja suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan ACC-kriteerit täyttävä coaching-näyttö. Yksi näyttö sisältyy koulutuksen hintaan. Mikäli osallistuja ei suoriudu näytöstään ICF-kriteerit täyttäen, uusintanäytöt ovat maksullisia. Osallistujalla on myös mahdollisuus lähettää näyttönauhoitteensa ICF Globalin arvioitavaksi.

Tässä koulutuksessa suoritettavat moduulit ovat:

* Certified Team Coach (tiimien ja ryhmien coachaamisen pätevyys)

* Certified Executive Coach (johdon ja esihenkilöiden coachaamisen pätevyys)

Mikäli osallistujalla on jo aiemmin suoritettu ICF-pätevä koulutus ACC-tasolla, tämän koulutuksen (2 moduulia) kautta voi suorittaa suoraan PCC-tason pätevyyden. Tämä edellyttää PCC-kriteeristön täyttävää coachingnäytettä. Osallistuja voi myös jatkaa tämän koulutuksen jälkeen ACC-tasolta PCC-tasolle valitsemalla seuraavat kaksi koulutusmoduulia Sirian tarjonnasta.

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa johtamiskäsitystä, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa, poikkitieteellisiä vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

Aloituspäivä 12.12.24 LÄHI (executive moduuli)

29.01.25 ETÄ (executive moduuli)

13.02.25 LÄHI (executive moduuli)

13.03.25 LÄHI (executive moduuli)

08.04.25 ETÄ (executive moduuli vaihtuu team moduuliksi päivän puolivälissä)

22.05.25 LÄHI (team moduuli)

03.09.25 LÄHI (team moduuli)

07.10.25 (team moduuli)

03.12.25 (team moduuli)

 

Paikka: Sirian toimisto Sibeliuksenkatu 3 B 21 Turun keskustassa tai Dexterin toimisto Tampereen keskustassa Hämeenkatu 27 a 3. Etäkoulutuspäivät toteutetaan joko zoomilla tai teamsillä. 

Oppimistavoitteet

Koulutuksessa opit ammattimaisen coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta motivoimaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi.

Saat eväät erilaisten ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Ymmärrät johtamisen haasteita ja esihenkilötyön ilmiöitä. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.

Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi ja johtamisotettasi. Tästä on hyötyä - teetpä sitten työtä esihenkilönä, asiantuntijana, sisäisenä tai ulkoisena coachina tai yrittäjänä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutus sopii kaikille, jotka tekevät työtä ihmisten kanssa. Esimerkiksi johtajat, esihenkilöt, HR-ammattilaiset, kouluttajat, työnohjaajat, valmentajat, konsultit, myyjät, opetustyötä tekevät, sosiaali- ja terveysalalla toimivat sekä muutosprosessien ohjaajat hyötyvät koulutuksesta.

Koulutuksen rakenne

Koulutukseen kuuluu:

 • 9 koulutuspäivää (72 h)
 • kansainvälisesti pätevät coachingkoulutustunnit (Level 1 ja Level 2)
 • kirjallisesti arvioituja coachingharjoitteita
 • ryhmämuotoista mentorcoachingia (7-8h)
 • vertaisryhmätyöskentelyä
 • vertaiscoachaamista
 • asiakkaiden coachaamista
 • kirjallisuuteen tutustumista
 • oman työotteen tutkimista

Neljä tärkeintä Executive Coach -teemaa

 • Valmentava johtamiskäsitys ja esihenkilöiden coachaamisen erityispiirteet
 • Johtaja ja esihenkilö organisaationsa edustajana
 • Esihenkilöryhmän coachaaminen
 • Itsensä johtaminen ja coaching

Viisi tärkeintä Team Coach -teemaa

 • Tunneäly ja vuorovaikutustaidot tiimin coachaamisessa
 • Ryhmädynaamiset ilmiöt ja niiden huomiointi coachauksessa
 • ICF:n ydintaidot ja ratkaisukeskeiset tiimicoachingin menetelmät
 • Osallistava ja aktivoiva tiimien ohjaaminen
 • Työyhteisön kehittäminen tiimicoachingin avulla

Kun olet suorittanut koulutuksen hyväksytysti, voit hakea ICF:n sertifiointia. Tähän tarvitset koulutustuntien lisäksi 100 (ACC) tai 500 (PCC) tuntia asiakastyötä ja kirjallisen coaching-tentin. Tästä kaikesta kerromme tarkemmin koulutuksessamme. Lisätietoja: http://www.icffinland.fi/patevoityminen/

Hakeminen

Edellytyksenä koulutukseen hakeutumiseen on riittävä työelämäkokemus ja soveltuva pohjakoulutus. Eduksi hakuprosessissa katsotaan kokemus ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta ja/tai johtamiskokemus. Täytä "Varaa" -napin takaa löytyvä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä. Lomakkeen täyttäminen ei vielä tuota sitovaa ilmoittautumista.

Kustannukset

Koulutuksen kustannukset ovat 4950,00 € (plus alv 24%). Kouluttajat Sirkku Ruutu (MCC) ja Teija Silvola (PCC) ovat psykologian, kasvatustieteen ja coachingin asiantuntijoita ja heillä on laaja kokemus johtajien, työyhteisöjen ja yksilöiden kehittämisestä ja coachaamisesta.

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC (Master Certified Coach) ja hänet valittiin vuoden coachiksi 2016.

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Teija Silvola

Teija Silvola

Coach-kouluttaja, KM, Psykologi, Coach PCC (ICF), HHJ, Coaching Supervisor
Sähköposti
teija.silvola@dexter.fi
Puhelinnumero
0400 270504
Tutustu