Executive & Team Coach, ICF-akkreditoitu koulutus

Sisältö

ICF -sertifioitu coachkoulutus toteutetaan osin etänä ja osin Tampereella. Koulutus perustuu kansainvälisen coaching-yhdistyksen (ICF) määrittelemiin coachin ydintaitoihin ja antaa pätevyyden toimia johdon ja työryhmien ammattimaisena coachina. Tällä koulutuksella voit saada ACC-pätevyyden tai jos sinulla on jo ACC-taso, voit edistyä PCC-tasolle. Koulutukseen sisältyy yhteensä 9 lähipäivää vajaan vuoden aikana.

Coachingissa yhdistyy luovalla ja tehokkaalla tavalla sekä yksilön että organisaation kehittyminen ja tavoitteellisuus. Coaching tarjoaa paikan pysähtyä tietoisesti miettimään omia mahdollisuuksia, johtamiskäsityksiä ja oman päätöksenteon perusteita.

Sirian Executive & Team Coach -koulutus kuuluu ratkaisukeskeiseen Certified Coach –solution focused (CCSF) -ohjelmaan. Koulutus perustuu kansainvälisen coaching-yhdistyksen (ICF) määrittelemiin coachin ydintaitoihin http://www.icffinland.fi/tietopankki/. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Dexter Oy:n kanssa.

Mahdollisuus suorittaa LEVEL 1 tai LEVEL 2 (ACC tai PCC-taso)

Sirian ICF-hyväksytty ammatticoachien koulutus sisältää yhteensä 5 modulia. Valitsemalla 2 vapaavalintaista modulia osallistuja on Level1-ohjelmassa eli ACC-tason ohjelmassa ja valitsemalla 4 modulia, osallistuja on Level2-ohjelmassa, jossa hän suorittaa PCC-tason coachingkoulutuksen.

Kaikki valittavat modulit ovat seuraavat:

1) Certified Personal Coach (32h kontaktiopetusta ja 4h ryhmämuotoista mentorcoachingia)

2) Certified Team Coach (32h kontaktiopetusta ja 4h ryhmämuotoista mentorcoachingia)

3) Certified Executive Coach (32h kontaktiopetusta ja 4h ryhmämuotoista mentorcoachingia)

4) Certified Positive Change Coach (32h kontaktiopetusta ja 4h ryhmämuotoista mentorcoachingia)
5) Certified Mental Performance Coach (31h kontaktiopetusta)

Tässä ilmoituksessa esitelty 72 tunnin coachingkoulus tuottaa taso 1:n ACC -pätevyyden, kun osallistuja suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Tässä koulutuksessa suoritettavat modulit ovat:

* Certified Team Coach

* Certified Executive Coach

Mikäli osallistujalla on jo aiemmin suoritettu ICF-pätevä koulutus ACC-tasolla, tämän koulutuksen (2 modulia) kautta voi suorittaa suoraan PCC-tason pätevyyden. Tämä edellyttää PCC-kriteeristön täyttävää coachingnäytettä. Osallistuja voi myös jatkaa tämän koulutuksen jälkeen ACC-tasolta PCC-tasolle valitsemalla seuraavat kaksi koulutusmodulia Sirian tarjonnasta.

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä

vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

Koulutusjaksojen ajat:

·      Seminaaripäivät:

14.11.23 LÄHI (executive coach)

08.12.23 ETÄ (executive coach)

06.02.24 LÄHI (executive coach)

05.03.24 ETÄ (executive coach)

22.04.24 LÄHI (moduli vaihtuu team coachingiksi)

29.05.24 LÄHI (team coach)

04.09.24 ETÄ (team coach)

09.10.24 LÄHI (team coach)

10.10.24 LÄHI (team coach)

 

Paikka: Dexterin toimisto Tampereen keskustassa Hämeenkatu 27 a 3. Etänä toteutettavat seminaaripäivät zoomilla tai teamsillä.

Oppimistavoitteet

Koulutuksessa opit ammattimaisen coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta motivoimaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi.

Saat eväät erilaisten ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Ymmärrät johtamisen haasteita ja esimiestyön ilmiöitä. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.

Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi ja johtamisotettasi. Tästä on hyötyä - teet sitten työtä esimiehenä, asiantuntijana, sisäisenä tai ulkoisena coachina tai yrittäjänä.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutus sopii kaikille, jotka tekevät työtä ihmisten kanssa. Esimerkiksi johtajat, esimiehet, HR-ammattilaiset, kouluttajat, työnohjaajat, valmentajat, konsultit, myyjät, opetustyötä tekevät, sosiaali- ja terveysalalla toimivat sekä muutosprosessien ohjaajat hyötyvät koulutuksesta.

Koulutuksen rakenne

Koulutukseen kuuluu:

 • 9 seminaaripäivää (72 h)
 • Kansainvälisesti pätevät coachingkoulutustunnit (Level 1)
 • Kirjallisesti arvioituja coachingharjoitteita
 • Ryhmämuotoista mentorcoachingia (7h)
 • vertaisryhmätyöskentelyä
 • vertaiscoachaamista
 • asiakkaiden coachaamista
 • kirjallisuuteen tutustumista
 • oman työotteen tutkimista

Neljä tärkeintä Executive Coach -teemaa

 • Valmentava johtamiskäsitys ja esimiesten coachaamisen erityispiirteet
 • Johtaja ja esimies organisaationsa edustajana
 • Esimiesryhmän coachaaminen
 • Itsensä johtaminen ja coaching

Viisi tärkeintä Team Coach -teemaa

 • Tunneäly ja vuorovaikutustaidot tiimin coachaamisessa
 • Ryhmädynaamiset ilmiöt ja niiden huomiointi coachauksessa
 • ICF:n ydintaidot ja ratkaisukeskeiset tiimicoachingin menetelmät
 • Osallistava ja aktivoiva tiimien ohjaaminen
 • Työyhteisön kehittäminen tiimicoachingin avulla

Kun olet suorittanut koulutuksen hyväksytysti, voit hakea ICF:n sertifiointia. Tähän tarvitset pätevien koulutustuntien lisäksi 100 (ACC) tai 500 (PCC) tuntia asiakastyötä, 10 tuntia mentorcoachingia ja kirjallisen CKA-kokeen. Tästä kaikesta kerromme tarkemmin koulutuksessamme. Lisätietoja: http://www.icffinland.fi/patevoityminen/

Hakeminen

Edellytyksenä koulutukseen hakeutumiseen on riittävä työelämäkokemus ja soveltuva pohjakoulutus, jotka käsitellään yksilöllisesti hakemusten hyväksymisen yhteydessä ja lyhyessä puhelinhaastattelussa ennen koulutuksen alkua. Eduksi hakuprosessissa katsotaan kokemus ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta ja/tai johtamiskokemus. Täytä "Varaa" -napin takaa löytyvä lomake, niin olemme sinuun yhteydessä. Lomakkeen täyttäminen ei vielä tuota sitovaa ilmoittautumista.

Kustannukset

Koulutuksen kustannukset ovat 4950,00 € (plus alv 24%). Kouluttajat Sirkku Ruutu (MCC) ja Teija Silvola (PCC) ovat psykologian, kasvatustieteen ja coachingin asiantuntijoita ja heillä on laaja kokemus johtajien, työyhteisöjen ja yksilöiden kehittämisestä ja coachaamisesta.

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC (Master Certified Coach) ja hänet valittiin vuoden coachiksi 2016.

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Teija Silvola

Teija Silvola

Coach-kouluttaja, KM, Psykologi, Coach PCC (ICF)
Sähköposti
teija.silvola@dexter.fi