Käynti kerrallaan/ kertaterapian taitoja ohjaustyössä toimiville 10 op, E-K:n kesäyliopisto

Käynti kerrallaan (kutsutaan myös kertaterapiaksi) on ratkaisukeskeistä ja asiakkaan osallisuutta painottavaa tavoitteellista työskentelyä, jossa asiakkaan omat voimavarat ja resurssit valjastetaan välittömästi ja konkreettisesti asiakkaan käyttöön. Jokaisessa istunnossa on selkeä prosessi, jonka kautta terapeutti tai ohjaaja oivalluttaa asiakasta tekemään oman elämänsä hyviä (mikro)päätöksiä. Painopiste on pystyvyysuskon vahvistamisessa, joka korreloi suoraan toiminnan onnistumisen kanssa. Käynti kerrallaan työskentelyssä pyritään tyypillisesti keskittymään yhteen tai rajattuun kysymykseen tai haasteeseen kerrallaan, ja istunnon tavoitteet määritellään asiakaslähtöisesti ja huomioidaan kunkin asiakkaan motivaation lähteet.

Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ammattilaisten osaamista lyhyissä prosesseissa. Koulutus pureutuu suoraan asiakastyön tuloksellisuuden kehittämiseen. Toteutuksen tavoitteena on edistää nopeaa hoitoon pääsyä ja asiakaslähtöisyyttä. Käynti kerrallaan -malli tukee ennaltaehkäisevää työotetta, varhaista ja oikea-aikaista puuttumista ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Aika ja paikka
Aloitus 7.11.2024, muut koulutuspäivät varmistuvat myöhemmin
5 seminaaripäivää ja 4 työnohjauspäivää verkossa.

Kohderyhmä
Kaikki auttavassa ammateissa ja kohtaavassa työssä työskentelevät. Hyvinvointialueiden työntekijät, jotka kohtaavat mielenterveysasiakkaita. Seurakuntien työntekijät. Kolmannen sektorin työntekijät. Vapaaehtoistyöntekijät.

Tavoite
Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa ammattilaisten osaamista lyhyissä prosesseissa. Koulutus pureutuu suoraan asiakastyön tuloksellisuuden kehittämiseen. Toteutuksen tavoitteena on edistää nopeaa hoitoon pääsyä ja asiakaslähtöisyyttä. Käynti kerrallaan -malli tukee ennaltaehkäisevää työotetta, varhaista ja oikea-aikaista puuttumista ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.

Osallistujille opetetaan selkeä ratkaisukeskeinen prosessimalli ja siihen linkittyvät menetelmät, joiden avulla heidän on mahdollista toteuttaa asiakkaidensa kanssa tavoitteellisia, motivoivia ja voimaannuttavia istuntoja, joiden jälkeen asiakkailla on keinoja selvitä arjen haasteista. Käynti kerrallaan malli antaa välineitä kohdata tuloksellisesti asiakkaita vähilläkin käyntimäärillä. Se vaatii työntekijältä prosessinohjaamisen taitoja, kykyä fokusoida asiakkaan toimijuuden kannalta olennaisiin tekijöihin ja luoda asiakassuhteissa toiveikkuutta ja pystyvyysuskoa. Tämän koulutuksen käytyään työntekijällä on taidot ohjata yksittäisiä asiakastapaamisia siten, että joskus yksikin kerta voi riittää myönteiseen muutokseen.

Sisältö
Yksittäinen koulutuskokonaisuus sisältää 5 seminaaripäivää, jotka sisältävät lyhyehkön käytännönläheisen teorian ja soveltavaa harjoittelua, jota voi heti hyödyntää asiakastyössä. Koulutuskokonaisuutta tukee käynti kerrallaan malliin suunnattu kirjallisuus, asiakastyöskentelyn dokumentointi, vertaistyöskentely, pienryhmien työnohjaukselliset valmennukset (4 kpl) ja digitaalinen oppimateriaali.

Koulutus sisältää käynti kerrallaan työskentelyn periaatteet ja käytännönläheiset taustateoriat.
• Motivoitumisen teoriaa
• Positiivisen psykologian lähtökohdat
• Ratkaisukeskeisyyden taustateoriat

Koulutuksessa käydään läpi käynti kerrallaan terapian prosessin eri vaiheet ja niihin soveltuvat menetelmät:

Liittyminen
Istuntoa edeltävä muutos ja ennakkotehtävät
Psykologisen sopimuksen laatiminen
Yhteisistä toimintatavoista sopiminen
Luottamuksellisuuden kommunikointi jne.

Tavoitteiden kirkastaminen
Voimaannuttava visiointi
Motiiviluotaus
Tavoitteistamisen periaatteet
Ydinkysymyksen kaivaminen
Fokusointi
Syventävä toisto

Pystyvyysuskon ja motivaation kasvattaminen
Ihmekysymys
Tulevaisuuden muistelu
Potentiaalin löytäminen
Voimavarojen ja vahvuuksien kartoittaminen
Esteiden ylittäminen
Vaikuttamisen kehät
Myönteisten poikkeuksien etsiminen
Selviytymiskysymykset

Oivalluttava reflektointi ja muutoksen konkretisointi
Uudelleenmäärittely
Tarinallisuuden käyttö
Asteikkokysymykset
Hyvinvoinnin liikennevalot
Arvopohjan tutkiminen
Toimintasuunnitelman luominen
Metaforien käyttö
Ulkoistaminen
Merkityksellisten ihmisten verkosto

Prosessin yhteenveto ja opitun soveltaminen käytäntöön
Onnistumisesta palkitseminen
Myönteinen palaute
Käynti kerrallaan -mallin arviointikäytännöt ja suuremman oppimiskokonaisuuden hahmottaminen

Ryhmäkoko max 20 osallistujaa

Kouluttajat
- Elina Lillstrang Psykologi, PsM, yrityskehittäjä, EAT, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, yrittäjä vuodesta 2013 Opettaja (KM)
- Sirkku Ruutu Vaativan erityistason psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen (VET, Valvira), Kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), Master Certified Coach, ICF, MCC, Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (STOry, MIF), Tietokirjailija (WsoyPro, Talentum, AlmaTalent, Duodecim), Toimitusjohtaja Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy

Tämän koulutuksen toinen vetäjistä (Sirkku Ruutu) on kirjoittanut Duodecimin uutuuskirjan ”Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys lyhytpsykoterapiassa”. Kirjassa on runsaasti esimerkkejä kertaterapiassa käyttökelpoisista menetelmistä ja ydinprosessista, joka opetetaan tässä koulutuksessa. Toinen vetäjistä (Elina Lillstrang) on kehittänyt kertaterapiaan mallin, jota hän on menestyksekkäästi käyttänyt satojen asiakkaidensa kanssa sekä rakentanut verkkokurssin, jonka tarkoituksena on toimia johdantona käynti kerrallaan työskentelyyn ja tarjota osallistujalle työkalut ja riittävät taustatiedot kertaterapian aloittamiseen omassa työssä.

Tiedustelut
Mari Smolander, mari.smolander@kesyli.net, p.010 3229451

Koulutuksen hinta
1650 € 

Ilmoittautuminen
viimeistään 24.10.2024
Koulutusvahvistus postitetaan osallistujille noin viikkoa ennen koulutusta

Peruutusehdot
Ilmoittautuminen voidaan perua veloituksetta 24.10.2024 mennessä. Mikäli ilmoittautuminen perutaan myöhemmin tai peruutusta ei tehdä lainkaan, perimme koko koulutusmaksun.
Koulutusmaksut ovat perintäkelpoisia (Laki n:o 706/2007). Ilmoittautumisen peruminen on tehtävä aina kirjallisesti sähköpostitse lappeenranta@kesyli.net
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Valmentajat

Elina Lillstrang

Elina Lillstrang

Kasvupsykologi, PsM, FM, yrityskehittäjä EAT, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sähköposti
elina@kasvupsykologi.fi
Tutustu
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu