Kipuoireinen asiakkaana – voimavarakeskeisiä näkökulmia kohtaamiseen (etäkoulutus)

Kroonista kipua sairastaa Suomessa noin miljoona ihmistä. Suomalaisista aikuisista yli kolmannes on kokenut viimeisimmän vuoden aikana vähintään kolme kuukautta kestänyttä kipua. Useimmat sote-ammattilaiset kohtaavat siis kipupotilaita työssään jatkuvasti. Vaikka ymmärrys kroonisen kivun systeemisestä luonteesta ja kivun hyvästä hoidosta on viime vuosina lisääntynyt paljon, on kipuoireisen kohtaaminen käytännön työssä usein edelleen haasteellista. Tämä koulutus tarjoaa sinulle voimavaralähtöisiä näkökulmia ja käytännön työkaluja kohtaamisiin kipuoireisten asiakkaidesi  kanssa.

Etäkoulutuksen päivämäärät

Tiistaisin klo 9.00-12.00

3.9.2024

10.9.

17.9.

24.9.

Koulutus pidetään Zoom-järjestelmää käyttäen. 

Kohderyhmä

Kroonisia kipuja kokevia asiakkaita työssään kohtaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Tavoitteet

Koulutuksen aikana

- Tutustut krooniseen kipuun psykososiaalisesta näkökulmasta.

- Opit soveltamaan voimavarakeskeistä lähestymistapaa kipuoireisen asiakkaan kohtaamisessa.

- Opit voimavarakeskeisiä harjoituksia ja työkaluja kipuoireisen asiakkaan kanssa työskentelyyn ja kroonisen kivun itsehoidon tukemiseen.

Laajuus ja oppimistavat

 • 4 x 4 oppituntia etäopetusta
 • Harjoituksia sovellettavaksi omaan asiakastyöhön 
 • Laskennallinen laajuus 1 op

Sisältö

Etäopetusjakso 1: Krooninen kipu – mistä on kyse? 

 • Kroonisen kivun taustalla vaikuttavia mekanismeja
 • Mihin krooninen kipu vaikuttaa ja miten? 
 • Kipu kokemuksellisena ilmiönä
 • Näkymätön kipu
 • Miten puhumme kivusta ja kipuoireisista asiakkaista?

Etäopetusjakso 2: Voimavarakeskeisyys ja toipumisorientaatio näkökulmana krooniseen kipuun

 • Voimavara- ja ratkaisukeskeisyyden taustaoletuksia ja periaatteita
 • Toivo ja toipumisorientaatio 
 • Psykologinen joustavuus 
 • Itsemyötätunto

Etäopetusjakso 3: Voimavarakeskeisiä lähestymistapoja kipuoireisen kohtaamisessa ja muutoksen tukemisessa

 • Kulmakiviä: psykologinen turvallisuus, empatia ja validoiva vuorovaikutus
 • Potilaasta toimijaksi: Asiakkaan voimavarojen tunnistaminen, tukeminen ja vahvistaminen
 • Motivoiva toimintatapa ja haastattelu asiakaslähtöisessä ohjauksessa

Etäopetusjakso 4: Harjoituksia ja työkaluja kipuoireisen kanssa työskentelyyn

 • Harjoitusten käyttöä ohjaavia periaatteita ja hyviä käytäntöjä
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeiset kysymykset ja niiden käyttö
 • Kivun itsehoitoa ja toipumista tukevia harjoituksia ja työkaluja ammattilaisen käyttöön
 • Yhteenveto

Osallistumismaksu

390 €.

Kouluttaja

Anu Kaunisto, Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy:n kouluttaja

 • KM,  Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, Certified Executive and Team Coach, Ratkaisukeskeinen valmentaja (Solution Focused Coach), 
 • Ammattifasilitaattori (Certified Professional Facilitator CPF), Suomen Kipu ry:n kokemustoimija

Valmentajat

Anu Kaunisto

Anu Kaunisto

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op 05/24), sertifioitu tiimien ja esihenkilöiden coach, KM, pedagoginen pätevyys
Sähköposti
anu.kaunisto@gmail.com
Tutustu