Motivoiva haastattelu, Turun Kesäyliopisto

Tavoite

 

Tässä koulutuksessa opitaan käymään motivoivia ja ilmapiiriltään myönteisiä oivalluttavia keskusteluja, joiden myötä muutosvastarinta vähenee ja ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi. Motivoivan ratkaisukeskeisen haastattelutaidon myötä osallistujat osaavat tietoisesti huomioida psykologiset perusmotiivit kommunikoinnissaan ja saavat aikaan parempia tuloksia, myönteisiä muutoksia ja tuottavat ympärilleen positiivista ilmapiiriä. Myönteinen vaikuttamiskyky lisääntyy ja konfliktiriski vähenee. Näillä kaikilla on merkitystä organisaation ja yksilön tuloksellisuuteen. 

 

Kohderyhmä

 

Esihenkilöt, HR-henkilöstö, valmentajat, coachit, työnohjaajat, sote-alan ammattilaiset, ohjaustyötä tekevät, opettajat, sosiaalityöntekijät ja muut rakentavan vuorovaikutuksen kehittämisestä kiinnostuneet. 

Ajankohta

26.-27.8. ja 16.9.2024 klo 9-16

Koulutuksen sisältö

 

MOTIVOIVAN HAASTATTELUN KULMAKIVET

1. Empatian osoittaminen: yhteistyön rakentaminen, asiakaslähtöisyys

2. Väittelyn välttäminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja arvojen kunnioittaminen

3. Ristiriitojen esilletuominen, vastuunotto

4. Pystyvyyden tunteen vahvistaminen, voimavarojen ja aiempien onnistumisten esilletuominen

JA AVAINTAIDOT:

avoimet kysymykset

vahvistaminen

heijastava kuuntelu

tiivistäminen (palaute),

muutosmyönteinen puhe ja asteikot

 

Toteutustapa/koulutuksen rakenne

3 OP LAAJUINEN KOULUTUS TOTEUTETAAN KOLMIVAIHEISENA OPPIMISPROSESSINA:

1) Kontaktiopetus, 2 perättäistä lähiopetuspäivää: Motivoivan Haastattelun teoriaopintoja ja ohjattuja

menetelmäopintoja pari- ja ryhmäharjoituksina.

2) Itsenäistä työskentelyä (2-4vk): Asiakastyöharjoittelua ja oman työskentelyn analysointia

haastattelun äänityksen ja litteroinnin, sekä harjoittelupäiväkirjan avulla. Lisäksi alan kirjallisuuteen

perehtymistä.

3) Kontaktiopetus, 1 lähiopetuspäivä: Opitun kertausta ja syventämistä, pari- ja ryhmäharjoituksia,

asiakastyöharjoittelun analysointia ja loppukoonti.Kouluttaja

Kouluttaja

Hilkka Putkisaari

KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten

työnohjaaja Master CSLE (JoTo)

hilkka.putkisaari@siria.fi

Valmentajat

Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi
Tutustu