Työyhteisösovittelu, Helsingin seudun kesäyliopisto

Restoratiivinen ja ratkaisukeskeinen sovittelu

Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä.  

Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Tässä yhdeksän kuukautta kestävässä koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet vetää sovitteluprosesseja omassa työssään.

Tavoite

Sovitteluprosessin vetämisessä opitaan rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä. Koulutuksessa:

·       Opitaan restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet ja vaalitaan avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi.

·       Hankitaan käytännön keinoja sovitteluprosessien läpiviemiseen.

·       Syvennetään ymmärrystä työyhteisökonfliktien syntymekanismeista.

·       Tunnistetaan omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana ja pyritään johtamaan omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana.

·       Otetaan käyttöön oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä.

·       Sovelletaan opittua oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun. 

Koulutukseen kuuluu käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä.

 

Kohderyhmä

Esihenkilöt, luottamushenkilöt, konsultit, työnohjaajat, valmentajat, coachit, työterveyshuollon ammattilaiset, terapeutit, HR-henkilöstö, ohjaajat ja muut myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneet ohjaustyön tai viestinnän ammattilaiset. 

 

Keskeisimmät sisällöt

·       Restoratiivinen sovitteluprosessi

·       Ratkaisukeskeinen työote sovittelussa

·       Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen

·       Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana

·       Vuorovaikutusdynamiikan vaikeuksien ja inhimillisten tunteiden/huolien huomiointi sovitteluprosessissa

·       Motiivitulkintojen kirkastaminen ja itseymmärryksen kasvattaminen sovitteluprosessin aikana

·       Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana

·       Ennaltaehkäisevä työote konfliktiherkässä tilanteessa

·       Sovitteluun liittyviä käytännön harjoitteita

·       Oma sovitteluprosessi ja sen reflektointi

·       Johtajan rooli sovitteluprosessissa

·       Käytännön esimerkkejä elävästä sovittelijan elämästä

·       Konfliktit oppimisprosesseina

 

Koulutuksen rakenne

·       7 seminaaripäivää

·       Vertaisryhmätyöskentelyä

·       Kirjallisuuden reflektointi

·       Omakohtainen sovitteluprosessin läpivieminen

Seminaaripäivät

16.09.22

Muut päivät tarkentuvat pian.

Kouluttajat

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja

Psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

sirkku.ruutu@siria.fi

Timo Pehrman

Timo Pehrman on yhteiskuntatieteiden maisteri ja filosofian tohtori (FT, YTM, MBA). Hän on tehnyt pitkän työuran sovittelijan jo vuodesta 1985 lähtien ja kirjoittanut väitöskirjan työyhteisösovittelusta – ”Paremmin puhumalla” – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. Väitöskirja on alansa ensimmäinen Euroopassa. Timo on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuosina 2005-2020. Timon kehittämä sovitteluprosessi palkittiin vuoden 2016 vuorovaikutustekona Jyväskylän yliopiston vuorovaikutustieteiden Prologos ry:n toimesta. Timo on Suomen johtava sovittelijakouluttaja ja suosittu puhuja.

Seppo Koskinen

Emeritusprofessori, työoikeuden professori

Ismo Saario

Hyvinvoinnin kehittämispäällikkö, työyhteisösovittelija, Turun yliopisto

Sini Cavén

Työterveyspsykologi, psykoterapeutti, mindfulness-ohjaaja, työyhteisösovittelija. Sinillä on vuosien vankka kokemus esimiestyöstä.

 

 

Valmentajat

Timo Pehrman

Timo Pehrman

Yhteiskuntatieteiden maisteri ja filosofian tohtori (FT, YTM, MBA)
Ismo Saario

Ismo Saario

KM, työyhteisösovittelija, hyvinvoinnin kehittämispäällikkö, Turun yliopisto
Sini Cavén

Sini Cavén

Työterveyspsykologi (PsL), sovittelija, psykoterapeutti, mindfulnessohjaaja
Sähköposti
sini.caven@gmail.com
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, PsM, KM, kouluttajapsykoterapeutti, johdon työnohjaaja, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478