Työyhteisösovittelu, Helsingin seudun kesäyliopisto, 12 op

Restoratiivinen ja ratkaisukeskeinen sovittelu

Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä.  

Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Tässä yhdeksän kuukautta kestävässä koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet vetää sovitteluprosesseja omassa työssään.

Tavoite

Sovitteluprosessin vetämisessä opitaan rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä. Koulutuksessa:

·       Opitaan restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet ja vaalitaan avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi.

·       Hankitaan käytännön keinoja sovitteluprosessien läpiviemiseen.

·       Syvennetään ymmärrystä työyhteisökonfliktien syntymekanismeista.

·       Tunnistetaan omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana ja pyritään johtamaan omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana.

·       Otetaan käyttöön oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä.

·       Sovelletaan opittua oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun. 

Koulutukseen kuuluu käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä.

 

Kohderyhmä

Esihenkilöt, luottamushenkilöt, konsultit, työnohjaajat, valmentajat, coachit, työterveyshuollon ammattilaiset, terapeutit, HR-henkilöstö, ohjaajat ja muut myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneet ohjaustyön tai viestinnän ammattilaiset. 

 

Keskeisimmät sisällöt

·       Restoratiivinen sovitteluprosessi

·       Ratkaisukeskeinen työote sovittelussa

·       Avoin ja kunnioittava keskustelukulttuuri ja eri näkemysten kuuleminen

·       Mentalisaatiokyvyn edistäminen sovitteluprosessin aikana

·       Vuorovaikutusdynamiikan vaikeuksien ja inhimillisten tunteiden/huolien huomiointi sovitteluprosessissa

·       Motiivitulkintojen kirkastaminen ja itseymmärryksen kasvattaminen sovitteluprosessin aikana

·       Kollektiivisen viisauden ja systeemin hyödyntäminen sovittelun aikana

·       Ennaltaehkäisevä työote konfliktiherkässä tilanteessa

·       Sovitteluun liittyviä käytännön harjoitteita

·       Oma sovitteluprosessi ja sen reflektointi

·       Johtajan rooli sovitteluprosessissa

·       Käytännön esimerkkejä elävästä sovittelijan elämästä

·       Konfliktit oppimisprosesseina

 

Koulutuksen rakenne

·       7 seminaaripäivää

·       Vertaisryhmätyöskentelyä

·       Kirjallisuuden reflektointi

·       Omakohtainen sovitteluprosessin läpivieminen

Aloitus 17.-18.3.2025 klo 9.00-16.00.

Muiden opetuspäivien (5 kpl) ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Kouluttajat

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja

Psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

sirkku.ruutu@siria.fi

Tuula Kaitsaari

Yliopisto-opettaja (Turun yliopisto), väitellyt sovittelusta keväällä 2022

Seppo Koskinen

Emeritusprofessori, työoikeuden professori

Ismo Saario

Hyvinvoinnin kehittämispäällikkö, työyhteisösovittelija, Turun yliopisto

Sini Cavén

Työterveyspsykologi, psykoterapeutti, mindfulness-ohjaaja, työyhteisösovittelija. Sinillä on vuosien vankka kokemus esimiestyöstä.

 

 

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Tuula Kaitsaari

Tuula Kaitsaari

Valtiotieteiden tohtori, laillistettu sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoitaja
Sähköposti
tuanka@utu.fi
Tutustu
Sini Cavén

Sini Cavén

Työterveyspsykologi (PsL), sovittelija, psykoterapeutti, mindfulnessohjaaja
Sähköposti
sini.caven@gmail.com
Tutustu
Ismo Saario

Ismo Saario

KM, työyhteisösovittelija, hyvinvoinnin kehittämispäällikkö, Turun yliopisto
Tutustu
Raija Peltola

Raija Peltola

Coachkouluttaja, PCC-Coach (ICF), sovittelija
Sähköposti
raija.peltola@tevere.fi
Tutustu