Ratkaisukeskeinen valmentaja/Työyhteisöcoach, 20 op, SnellmanEdu

Tule oppimaan tulevaisuuden ratkaisukeskeisiä myönteisen vaikuttamisen taitoja!

Työelämän neljäs suuri yhteiskunnallinen murros on meneillään ja se haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla, säätelemään energiaamme tarkoituksenmukaisesti, kehittämään omaa oppimistamme sekä johtamaan valmentavasti ja vuorovaikuttamaan tuloksellisesti.

Tarvitaan siis uudenlaisia vuorovaikutuksen, osaamisen kehittämisen ja muutosedistämisen taitoja johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä. Globaalit uhat haastavat meitä edistämään omaa toipumiskykyämme uusin tavoin. Etätyön  lisääntymisen myötä tarvitaan yhteisöllisiä kohtaamisia ja rikastavaa vuorovaikutusta. Tämän koulutuksen myötä saat käytännön välineitä työstää kaikkia edellä mainittuja teemoja.

Osallistujat voivat hankkia pelillisiä korttipakkoja, joiden avulla ryhmissä ja työyhteisössä on helppo käydä erilaisia haastavia teemakeskusteluja ja kehittyä tavoitteellisesti. Koulutuksen kesto on vuosi ja siihen sisältyy 9 lähipäivää.

Työelämämuutokset vaativat jatkuvaa kehittymistä ja oman mielen johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen vaikeudet haastavat perinteiset johtamistavat. Tunne-energian kanavoiminen tarkoituksenmukaisesti luo hyvinvoivaa työyhteisöä. Tässä koulutuksessa käsitellään näitä teemoja ja tuotetaan ratkaisuja yhdessä!

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille. Erityisen hyödyllinen se on esimiehille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

Viitekehys

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

Oppimistavoitteet

Koulutuksessa opit ammattimaisen coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta osallistamaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi.

Saat eväitä yksilöiden ja ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.

Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi. Tästä on hyötyä - teet sitten työtä esimiehenä, asiantuntijana, kehittäjänä, coachina tai yrittäjänä.

Koulutuksen sisältöjä:

 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä –  ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä
 • Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensä johtamisessa
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin
 • Ratkaisukeskeinen sovittelu
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö
 • Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto
 • Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna (muutoskortit)
 • Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot (oivalluttavat coachingkortit)
 • Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
 • Rikastava vuorovaikutusilmapiiri (työhyvinvointikortit ja palautekortit)
 • Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely (tunnekortit)
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin (työyhteisötaitokortit)
 • Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit)
 • Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli)

Koulutuksen rakenne

Koulutukseen sisältyy 9 lähipäivää, joiden väleissä on vertaisryhmätyöskentelyä, kirjallisuuden reflektointia ja oikeiden asiakkaiden coachaamista.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Snellman-kesäyliopiston kanssa.

VUOSI 2024
ma-ti 23.-24.9.2024 klo 9–16, Kuopio
ti 5.11.2024 klo 9–16, etäopetus
ti 17.12.2024 klo 9–16, etäopetus

VUOSI 2025
ti 28.01.25 klo 9–16, etäopetus
ti 04.03.25 klo 9–16, etäopetus
to 24.04.25 klo 9–16, etäopetus
ti-ke 27.05.-28.05.25 klo 9–16, etä tai lähi

Lisätietoja: 

Niina Räsänen, suunnittelija
niina.rasanen(a)snellmanedu.fi
044 746 2863

asiakaspalvelu(a)snellmanedu.fi
044 746 2840

Kouluttajat

Sirkku Ruutu, koulutusjohtaja

Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

sirkku.ruutu@siria.fi

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, joista yksi on ”Coachin työkalupakki”. Koulutuksen osallistujat saavat kirjan alennettuun hintaan. Sirkku on todellinen coachingalan vaikuttaja ja superammattilainen.

Sari Ilo, kouluttaja

Psykologi (PsL), pedagoginen pätevyys (KM), PCC-tason coach (ICF), työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologi, psykoterapeutti.

Sari on tehnyt yli 20 vuotta koulutus- ja valmennustyötä erityisesti johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen parissa. Hän on kokenut ryhmien ja yksilöiden ohjaaja ja on valmentanut huomattavia määriä esimiehiä, toiminut johdon coachina ja paneutunut organisaatioiden muutosvalmiuksien tukemiseen ja resilienssin kehittämiseen. Sari on käytännönläheinen ja selkeäsanainen ammattilainen, jolla on myös teoreettinen ja tutkimukseen perustuva tietämys hallussaan.

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Sari Ilo

Sari Ilo

Kouluttaja, organisaatiopsykologi (PsL), KM, psykoterapeutti (ET), MCC-Coach (ICF)
Sähköposti
sari.ilo@iloco.fi
Tutustu