Verkostomainen ja ketterä toimintatapa

Toimintatapamme on verkostomainen ja joustava. Valitsemme vain parhaat ammattilaiset verkostoomme. Jokainen verkostokumppani on sitoutunut Sirian eettisiin starndardeihin. Luotettavia kumppaneitamme ovat mm.

Peruskunto Oy, Tevere Oy, Dexter Oy, Psykoterapia Carisma, Terapiapalvelu Ratkaisun Avaimet, Artera, Dialogis Oy, Turun Kesäyliopisto, Tampereen Kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Kesäyliopisto, Etelä-Karjalan Kesäylipisto, Kymenlaakson Kesäyliopisto, Jyväskylän Kesäyliopisto, Kainuun Aalto, Helsingin kesäyliopisto, AlmaTalent, HAUS ja monet yksittäiset freelancer coachit, työnohjaajat, psykoterapeutit ja lyhytterapeutit.

Olemme kouluttaneet ja valmentaneet tuhansia vuorovaikutusalan ammattilaisia vuosien varrella. Valmennuksemme perustuvat keskinäiseen luottamukseen, ammattitaitoon, aitoon kohtaamiseen ja tuloksellisuuteen.

Mikä Sirian koulutuksissa on erityistä?

Saamme jatkuvaa palautetta avoimen ja rakentavan ilmapiirin luomisesta, jossa mahdollistuu aito osallistujien välinen kohtaaminen ja arjen konkreettiset teot, joiden kautta syntyy mielekäs ja kehittyvä työelämä.

  • Aidot kohtaamiset
  • Luottamukseen perustuva vuorovaikutus
  • Oivaltava kehittyminen
  • Itsensä johtamisen keinot
  • Vastuullisen toimijuuden tukeminen
  • Mahdollisuuksien näkeminen
  • Arvostava ja voimavarakeskeinen lähestymistapa
  • Todellinen myönteinen muutos

Työelämässä tärkeää on luottamus ja rikastava vuorovaikutus, jossa kaikkien parhaimmat ominaisuudet pääsevät kukoistamaan. Sitä elämää haluamme elää itse ja tuottaa muille.

Sirialle tärkeitä periaatteita

Eettisyys
Käsittelemme kaikki asiakkaisiin liittyvät tiedot luottamuksellisina. Meitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja kunnioitamme yksilön oikeusturvaa. 

Asiakaslähtöisyys
Suunnittelemme valmennukset yhdessä asiakkaan kanssa siten, että ne kunnioittavat asiakasyrityksen arvoja, strategioita ja tavoitteita sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. 

Innovointi ja jatkuva itsensä kehittäminen
Koulutamme itseämme monialaisesti jatkuvasti ja luomme uusia ja innostavia tapoja kehittää yritysten toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia. Huolehdimme myös toimintamme laadusta käymällä itse jatkuvassa työnohjauksessa ja kehitämme omia toimintatapojamme muuttuvassa ympäristössä. 

Verkostoituminen
Hyödynnämme tarvittaessa myös verkostomme muita laaja-alaisia osaajia edesauttaaksemme asiakasyritysten menestystä.

Lisätietoja kustakin asiantuntijastamme

Löydät tarkemmat tiedot asiantuntijoistamme heidän omista kouluttaja-/valmentajakorteistaan kohdasta "asiantuntijat".

Haastattelut

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Voit kuunnella hänen haastattelunsa alla olevan linkin kautta.

Play