Ratkaisukeskeinen sovittelija (12 op) - Työyhteisösovittelun koulutus

Ratkaisukeskeinen sovittelu

Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet, kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä energiaa, joka on pois tuottavuudesta ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen oppimista edistävällä asenteella on yksi yritysten menestystekijöistä. 

Sovittelulla tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Tässä koulutuksessa opitaan ratkaisukeskeisen sovittelun perusteet ja ja harjoitellaan käytännössä vähintään yksi todellinen sovitteluprosessi. Koulutukseen sisältyy käytännön sovitteluharjoittelua, jolloin osallistujille syntyy aito omakohtainen kokemus ainakin yhden sovitteluprosessin läpiviemisestä. Koulutuksessa kirkastetaan eri osapuolten roolit ja vastuut sovittelun läpiviemisessä.

Aloituspäivämäärä:

18.09.24 (loput päivät tarkentuvat myöhemmin)

Tavoite

Osallistujalla on koulutuksen jälkeen perusvalmiudet sovittelun fasilitoimiseen.

Sovitteluprosessin vetämisessä opit rakentamaan avoimia ja turvallisia keskustelufoorumeita henkisesti raskaiden ihmissuhdekonfliktien keskellä.

Koulutuksen käytyäsi osaat:

·       kertoa restoratiivisen ja ratkaisukeskeisen sovitteluprosessin periaatteet

·       soveltaa avoimen kunnioittavaa työotetta, jossa kaikki osapuolet voivat tulla kuulluiksi

·       käyttää erilaisia sovittelumenetelmiä sovitteluprosessien läpiviemiseksi

·       kuvailla työyhteisökonfliktien syntymekanismeja

·       tunnistaa omat tunneimpulssit sovitteluprosessien aikana

·       hallita omia tunteita tarkoituksenmukaisesti sovitteluprosessin aikana

·       käyttää oikea-aikaisia ja kuhunkin tilanteeseen sopivia menetelmiä

·       soveltaa oppimaasi oikeaan tilanteeseen, jossa pyritään viemään konfliktitilanne aidosti toimivaan ratkaisuun.

 

Kohderyhmä:

Esihenkilöt, luottamushenkilöt, konsultit, työnohjaajat, valmentajat, coachit, työterveyshuollon ammattilaiset, terapeutit, HR henkilöstö, ohjaajat ja muut myönteisen vuorovaikutuksen luomisesta kiinnostuneet ohjaustyön tai viestinnän ammattilaiset

Yhden koulutusryhmän maksimikoko on 20 osallistujaa. Vertaisryhmien koko on 5 henkilöä.

Suoritustapa                     

Koulutus sisältää 7 seminaaripäivää, jotka toteutetaan verkkovälitteisesti. Koulutukseen sisältyy vertaisryhmätyöskentelyä koulutuspäivien ulkopuolella. Opiskelija lukee koulutuksen aikana myös kirjallisuutta ja reflektoi lukemaansa. Koulutuksessa opiskelija vie läpi omakohtaisen sovitteluprosessin ja reflektoi sovitteluprosessin.

Opintopisteiden (12 op) muodostuminen:

·       Vertaisryhmätapaamisen (a´2 t) ja niihin valmistutuminen 1 op

·       7 seminaaripäivää ja niihin valmistutuminen 3,5 op

·       Työyhteisösovitteluun liittyvän kirjallisuuden lukeminen (250 sivua) ja luetun reflektointi ja paritutorointi 5 op

·       Omakohtainen sovittelu-casen reflektointi 2,5 op

 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kymenlaakson kesäyliopiston kanssa.

Alustavat kouluttajat

Sirkku Ruutu

Psykologi (PsM), opettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), sovittelija, tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Sirkku on kouluttanut tuhansia ammattilaisia ratkaisukeskeisyydestä, kirjoittanut monipuolisesti tietokirjoja työyhteisön kehittämisen metodeista ja toiminut sovittelijana sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. sirkku.ruutu@siria.fi

Tuula Kaitsaari

Tuula on valtiotieteiden tohtori sekä laillistettu sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoitaja. Hän työskentelee Turun yliopistossa yliopistonlehtorina ja on ollut yliopiston työyhteisösovittelijana vuodesta 2012 alkaen sekä tutkinut työyhteisösovittelua. Tuulan vuonna 2022 julkaistu väitöskirja käsittelee restoratiivista työyhteisösovitteluprosessin arviointia, työhyvinvointi- ja muutoskokemuksia: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/175127915?lang=fi_FI

Tuulan koulutusosaaminen perustuu tutkittuun tietoon sekä käytännönläheiseen ohjaukseen ja muutosten motivointiin.

Raija Peltola

Raija on riita- ja rikosasioiden sovittelija, työyhteisökehittäjä, coach (PCC) ja juristi. Raija toimii aktiivisena vapaaehtoissovittelijana riita- ja rikosasioissa.

Sari Ilo

Sari toimii työterveyspsykologina, jonka työnkuvaan kuuluvat työyhteisösovittelut. Hän on koulutukseltaan psykologi, sovittelija ja coach (MCC)

Eveliina Salonen

Teologian ja oikeustieteen maisteri, varatuomari, työyhteisösovittelija, coach (PCC)

Seppo Koskinen

Emeritusprofessori, työoikeuden professori, sovittelujuridiikan asiantuntija

 

 

 

 

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Sari Ilo

Sari Ilo

Kouluttaja, organisaatiopsykologi (PsL), KM, psykoterapeutti (ET), MCC-Coach (ICF)
Sähköposti
sari.ilo@iloco.fi
Tutustu