Ratkaisukeskeinen työote psyykkisesti oireilevan nuoren kohtaamisessa (5 op), Helsinki

Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvava ongelma. Tässä koulutuksessa pureudutaan ratkaisukeskeisiin ja myönteisesti vaikuttaviin vuorovaikutuksen tapoihin ja käytännönläheisiin menetelmiin, joilla jokainen nuoria kohtaava voi ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa lasten ja nuorten voimavaroja ja toipumiskykyä. Koulutus sisältää viisi seminaaripäivää ja niihin liittyvää käytännönläheistä välityöskentelyä.

Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet tunnistaa psyykkisen oireilun taustalla olevia elementtejä ja keinoja edistää sekä lasten ja nuorten hyvinvointia että omaa työssä jaksamistaan hallinnantunteen ja mielekkyyskokemuksen lisääntyessä. Tässä koulutuksessa hyötynä on myös osallistujan oman työhyvinvoinnin lisääntyminen.

Voimavaralähtöinen ja positiivinen pedagogiikka tarjoaa tukea osallistujan oman resilienssikyvyn kasvattamiseen sekä ammattilaisen toimijuuden edistämiseen. Samalla kehittyvät vuorovaikutustaidot ja dialogikyvykkyys.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mikä kaikki on psyykkistä oireilua?
 • Mistä tiedän milloin nuori tarvitsee apua?
 • Avoimen keskustelun avaimet.
 • Motivoiva vuorovaikutus ja nuoren läsnäoleva sekä arvostava kohtaaminen.
 • Tunnetaidot.
 • Esimerkkejä Astella-ryhmän toimivista käytännöistä kouluympäristössä
 • Voimauttavat ja psyykkistä hyvinvointia tukevat toimintatavat AstElla -mallissa.
 • Pystyvyysusko.
 • Moniammatillinen yhteistyö.
 • Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen aidon kohtaamisen kautta.
 • Nuoria kohtaavan ammattilaisen oma työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen edistäminen.

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:

 • tunnistaa erilaista psyykkistä oireilua ja ohjata tarvittaessa nuorta eteenpäin
 • ottaa käyttöönsä käytännönläheisiä ja ratkaisukeskeisiä puuttumisen keinoja heti lasten ja nuorten ongelmia kohdatessaan
 • tunnistaa tarpeen muutokselle ja on valmis miettimään niihin erilaisia ratkaisuja
 • etsiä jokaisen lapsen vahvuuksia vahvistamalla pystyvyysuskoa
 • käyttää erilaisia voimauttavia ja nuoren psyykkistä hyvinvointia tukevia toimintatapoja
 • kohdata nuoren niin, että hänelle jää tunne nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta
 • kyseenalaistaa omia rajoittavia uskomuksiaan ja ajatuksiaan
 • huomioida nuoren itsemääräämisoikeuden
 • rohkeasti ottaa puheeksi haastavaltakin tuntuvat aiheet nuoren kanssa
 • kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiinsa, huomioida omat rajat ja säädellä omaa jaksamistaan kasvattajana, pedagogina ja ihmisenä.

Opintopisteet ja suoritustapa: Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27h opiskelijan työtä.

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy

 • 5 koulutuspäivää lähitoteutuksena
 • 2 x 1,5 tuntia pienryhmätyöskentelyä etänä
 • 4 x 2 tuntia vertaisryhmätyöskentelyä etänä

Koulutukseen sisältyy myös luettavaa kirjallisuutta sekä oman työn kehittämistehtävä.

Kohderyhmä: Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään psyykkisesti oireilevien nuorten hyvinvointia edistäviä toimintamalleja ja kohtaamaan nuoria voimavaroja vahvistavalla tavalla. Erityisen hyödyllinen se on peruskoulun opettajille, erityisopettajille, koulunkäynninohjaajille, nuoriso-ohjaajille, yhteisöpedagogeille ja nuorten vanhemmille.

Pääkouluttajat:

Ella Henttula, Terveydenhoitaja, sairaanhoitaja AMK, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (koulutuksessa).

Asta Lindgren Erityisluokanopettaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Siria sertifioitu), Ratkaisukeskeinen valventaja, Nuottivalmentaja. Astalla on pitkä kokemus sekä koulumaailman että kriisityön kautta tulleista erilaisista haasteista. Hänen erityisvahvuutenaan on toisen ihmisen välittävä kohtaaminen ja kuunteleminen.

Koulutusjohtaja: Sirkku Ruutu, PsM, KM, VET-psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen), kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija.

Kesto: 44 ot

Kurssimaksu: Kurssimaksun 1390 € voi maksaa myös kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kurssin aikataulu:

Ke 11.09.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopisto, Vilhonvuorenkatu 12

To 12.09.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopisto, Vilhonvuorenkatu 12

Pe 04.10.2024 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopisto, Vilhonvuorenkatu 12

Ti 12.11.2024 09:00-10:30 Etäopetus / Distance learning

Ma 20.01.2025 09:00-16:00 Helsingin seudun kesäyliopisto, Vilhonvuorenkatu 12

Ti 11.02.2025 09:00-10:30 Etäopetus / Distance learning

Pe 14.03.2025 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)

 

Valmentajat

Asta Lindgren

Asta Lindgren

Nuotti-valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja (20 op), lyhytterapeutti (50 op), KM (erityisluokanopettaja)
Sähköposti
asta.lindgren@siria.fi
Tutustu
Ella Henttula

Ella Henttula

Kouluttaja, terveydenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja, lyhytterapeuttikoulutuksessa
Sähköposti
ellahenttula@hotmail.com
Tutustu