Ratkaisukeskeinen työote psyykkisesti oireilevan oppilaan kohtaamisessa (5 op)

Kuvaus

Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEdun kanssa.

Lasten ja nuorten pahoinvointi on kasvava ongelma. Tässä koulutuksessa pureudutaan ratkaisukeskeisiin ja myönteisesti vaikuttaviin vuorovaikutuksen tapoihin ja käytännönläheisiin menetelmiin, joilla jokainen nuoria kohtaava voi ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa lasten ja nuorten voimavaroja ja toipumiskykyä. Koulutus sisältää viisi seminaaripäivää ja niihin liittyvää käytännönläheistä välityöskentelyä.

Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet tunnistaa psyykkisen oireilun taustalla olevia elementtejä ja keinoja edistää sekä lasten ja nuorten hyvinvointia että omaa työssä jaksamistaan hallinnantunteen ja mielekkyyskokemuksen lisääntyessä.

Tässä koulutuksessa hyötynä on myös osallistujan oman työhyvinvoinnin lisääntyminen. Voimavaralähtöinen ja positiivinen pedagogiikka tarjoaa tukea osallistujan oman resilienssikyvyn kasvattamiseen sekä ammattilaisen toimijuuden edistämiseen. Samalla kehittyvät vuorovaikutustaidot ja dialogikyvykkyys.

Sisältö

 • Mikä kaikki on psyykkistä oireilua?
 • Mistä tiedän milloin nuori tarvitsee apua?
 • Avoimen keskustelun avaimet.
 • Motivoiva vuorovaikutus ja nuoren läsnäoleva sekä arvostava kohtaaminen.
 • Tunnetaidot.
 • Esimerkkejä Astella-ryhmän toimivista käytännöistä kouluympäristössä
 • Voimauttavat ja psyykkistä hyvinvointia tukevat toimintatavat AstElla -mallissa.
 • Pystyvyysusko.
 • Moniammatillinen yhteistyö.
 • Psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen aidon kohtaamisen kautta.
 • Nuoria kohtaavan ammattilaisen oma työhyvinvoinnin ja itsensä johtamisen edistäminen.

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy:

 • 5 koulutuspäivää lähitoteutuksena.
 • 2 x 1,5 tuntia pienryhmätyöskentelyä etänä.
 • 4 x 2 tuntia vertaisryhmätyöskentelyä etänä. Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella pienryhmissä. Vertaisryhmätapaamisten tavoitteena on syventää koulutuspäivien teemoja.
 • luettavaa kirjallisuutta sekä oman työn kehittämistehtävä.

Aika ja paikka

28.-29.10.2024 Lähipäivä Kuopiossa klo 9-16
25.11.2024 Pienryhmätyöskentely etänä 1,5 h
17-18.1.2025 Etäkoulutuspäivä klo 9-16
4.2.2025 Pienryhmätyöskentely etänä 1,5 h
28.3.2025 Lähipäivä Kuopiossa klo 9-16

Pidätämme oikeuden muutoksiin aikataulussa.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään psyykkisesti oireilevien nuorten hyvinvointia edistäviä toimintamalleja ja kohtaamaan nuoria voimavaroja vahvistavalla tavalla. Erityisen hyödyllinen se on peruskoulun opettajille, erityisopettajille, koulunkäynninohjaajille, nuoriso-ohjaajille, yhteisöpedagogeille ja nuorten vanhemmille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään osallistuja osaa:

 • tunnistaa erilaista psyykkistä oireilua ja ohjata tarvittaessa nuorta eteenpäin
 • ottaa käyttöönsä käytännönläheisiä ja ratkaisukeskeisiä puuttumisen keinoja heti lasten ja nuorten ongelmia kohdatessaan
 • tunnistaa tarpeen muutokselle ja on valmis miettimään niihin erilaisia ratkaisuja
 • etsiä jokaisen lapsen vahvuuksia vahvistamalla pystyvyysuskoa
 • käyttää erilaisia voimauttavia ja nuoren psyykkistä hyvinvointia tukevia toimintatapoja
 • kohdata nuoren niin, että hänelle jää tunne nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta
 • kyseenalaistaa omia rajoittavia uskomuksiaan ja ajatuksiaan
 • huomioida nuoren itsemääräämisoikeuden
 • ottaa rohkeasti puheeksi haastavaltakin tuntuvat aiheet nuoren kanssa
 • kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiinsa, huomioida omat rajat ja säädellä omaa jaksamistaan kasvattajana, pedagogina ja ihmisenä.

Kouluttajat

Asta Lindgren. Erityisluokanopettaja, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (Siria sertifioitu), Nuottivalmentaja.
Astalla on pitkä kokemus sekä koulumaailman että kriisityön kautta tulleista erilaisista haasteista.  Hänen erityisvahvuutenaan on toisen ihmisen välittävä kohtaaminen  ja kuunteleminen.

Ella Henttula. Terveydehoitaja AMK, Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (koulutuksessa). Ellan supervoima on pienryhmätyöskentelytaidot ja yksilöohjaus. Hän  toimii avarakatseisesti sekä tarttuu tilanteeseen kuin tilanteeseen määrätietoisesti ja rohkeasti.

Valmentajat

Asta Lindgren

Asta Lindgren

Nuotti-valmentaja, ratkaisukeskeinen valmentaja (20 op), lyhytterapeutti (50 op), KM (erityisluokanopettaja)
Sähköposti
asta.lindgren@siria.fi
Tutustu
Ella Henttula

Ella Henttula

Kouluttaja, terveydenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja, lyhytterapeuttikoulutuksessa
Sähköposti
ellahenttula@hotmail.com
Tutustu