Taideterapeutti, (30/60 op), Turun Kesäyliopisto

Tämä koulutus on laaja-alainen ja voimavaraistava eri luovia terapiamuotoja integroiva kokonaisuus. Koulutuksessa hyväksiluetaan aiempi Taideterapiaohjaaja 1-tason koulutus (Siria) ja yhdessä tämä kokonaisuus tuottaa 60 op:n Taideterapeutti-koulutuksen. Koulutukseen voidaan ottaa myös henkilöitä, joilla on jo suoritettuna vähintään 30 opintopistettä taideterapian opintoja joltakin soveltuvalta luovan terapian alalta (esim. musiikki, kirjallisuus-, tanssi- ja liiketerapia, psykodraama tms.).

Pohjakoulutusvaatimukset: sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala, opetusala tai muu soveltuva taustakoulutus. Vähintään 120 op:n yhtenäinen soveltuva taustakoulutus.

Tavoitteet

Tavoitteena on vastata ihmisten kasvaneeseen mielenterveydelliseen ahdinkoon ja luoda uudenlaisia ja tehokkaita tukimalleja varhaisen tuen palveluille. Koulutuksen avulla pyritään luomaan mielenterveyttä tukevia palveluja oikea-aikaisesti ennen kuin ongelmat ovat ehtineet kehittyä vakaviksi. Painopiste koulutuksessa on käytännönläheisissä, turvallisissa ja voimavarakeskeisissä asiakastyön interventioissa.

Kohderyhmä

Koulutus edellyttää aiempia 30 op:n taideterapian opintoja. Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisukeskeisistä lyhytterapeuttisista ja luovista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta  soveltamisesta oman asiakaskuntansa kanssa.

Koulutuksen teema-alueita

  • Aloituspäivät: orientoituminen ja ryhmäytyminen taideterapian menetelmin. Oman ammatillisen prosessin aktivoiminen.
    undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Aika

29.07.2024 – 06.06.2025

  • 29.7.2024 klo 9-16 (etäopetus Zoomilla)
  • 5.-6.9.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
  • 14.-15.11.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
  • 19.-20.12.2024 klo 9-16 (lähiopetus)
  • 19.-21.3.2025 klo 9-16 (lähiopetus)
  • 5.-6.6.2025 klo 9-16 (lähiopetus)

Ryhmätyönohjauspäivät (5 x 2 h, etänä Zoomilla): 16.8.2024, 24.10.2024, 22.11.2024, 3.2.2025 ja 7.5.2025

Koulutuksen rakenne


Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy 12 päivää seminaariopetusta 2-päiväisissä jaksoissa (osa voi tarvittaessa olla etänä) ja 10h etänä toteutuvaa ryhmätyönohjausta (5 x 2h), jonka keskiössä on koulutuksenaikainen asiakastyöskentely. Koulutukseen kuuluu lisäksi itsenäisiä harjoituksia, kirjallisuuden reflektointia,
vertaisryhmätyöskentelyä (8 x 2h) lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja omakohtainen kehittämishanke, joka on ratkaisukeskeinen omaan työhön liittyvä soveltava taideterapeuttisen prosessin kuvaus. Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän käytännönläheisestä teoriasta ja iltapäivän käytännön taideterapeuttisesta harjoittelusta. Osallistujilta edellytetään halua ja kykyä tutkia itseään taideterapeuttisten metodien avulla.

Asiakastyö ja sen raportointi
Koulutukseen kuuluu vähintään 70h (vähintään viiden eri asiakkaan kanssa) oikeaa taideterapeuttista asiakastyötä koulutuksen aikana. Osa asiakastyöstä nauhoitetaan asiakkaan luvalla ja opiskelija tekee siitä oppimisanalyysin. Vastuukouluttajat hyväksyvät raportoinnin. Asiakastyöskentelyyn kuuluu 10h kouluttajien vetämää ryhmätyönohjausta.

Vertaisryhmätapaamiset
Vertaisryhmätapaamiset tapahtuvat lähipäivien ulkopuolella noin kerran kuukaudessa pienryhmissä. Tapaamiset voivat olla jonkun vertaisopiskelijan työpaikalla ja liittyä oikeiden asiakkaiden kohtaamiseen ja ratkaisukeskeisen taideterapeuttisen työotteen harjoittelemiseen ja vertaispalautteen antamiseen. Vertaisryhmätapaamisia voidaan myös käyttää kirjallisuuden teemojen syventämiseen, kehittämishankkeen sparraamiseen tai muuhun oppimisen edistämiseen. Vertaistapaamista raportoidaan vastuukouluttajille.

Pienet muutokset koulutusrakenteissa ovat mahdollisia jatkuvan kehittämistyön edistämiseksi.

Lisätiedot

Lisätietoja

Sisältöasiat:
Vastuukouluttaja Hilkka Putkisaari, hilkka.putkisaari@siria.fi

Koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

Turun kesäyliopisto:
rehtori Mikko Suhonen, mikko.suhonen@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1146
koulutussihteeri Helena Risku, helena.risku@turunkesayliopisto.fi, puh. 044 720 1143

Laajuus ja aikataulu

Lisätietoja hakeutumisesta: https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/taideterapeutti-30-op-4977/

Hakuaika: 6.4.-18.8.2023.

Koulutukseen kannattaa hakea ajoissa, sillä kouluttajat hyväksyvät koulutukseen opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Huomioithan, että koulutuspaikat saattavat täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 opiskelijaa. Ilmoitamme valinnasta hyväksytyille ja pyydämme vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Muu informaatio

Tutustu myös Taideterapiaohjaaja 1-tason koulutukseen.

Haku

Opiskelijavalinnat tekee koulutuksen johtaja Sirkku Ruutu yhdessä pääkouluttaja Hilkka Putkisaaren kanssa. Koulutukseen hyväksytään opiskelijoita sitä mukaa, kun hakemuksia tulee. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä.

Kouluttajat

Hilkka Putkisaari

KM/luokanopettaja, sosionomi ja kuvataideterapeutti (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), taidepsykoterapeutti (Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry), johdon ja esimiesten

työnohjaaja Master CSLE (JoTo)

hilkka.putkisaari@siria.fi

Sirkku Ruutu

Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

sirkku.ruutu@siria.fi

Kouluttajat ovat oman alansa uranuurtajia ja kirjoittaneet useita ratkaisukeskeisiä kirjoja, joita käytetään laajasti muissakin koulutuksissa.

Muita asiantuntijakouluttajia käytetään tarpeen mukaan.

Hinta

3250 €

Maksun voi suorittaa useammassa erässä (maks. 4 erää).
Jos olet maksamassa osallistumismaksun itse ja haluat maksaa maksun erissä, merkitse ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan ”maksu neljässä erässä”.

Ilmoittautumiset

18.08.2023 mennessä

 

Valmentajat

Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi
Tutustu
Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu