Työyhteisöcoach, 20 op, Kainuun kesäyliopisto

Tule oppimaan tulevaisuuden ratkaisukeskeisiä myönteisen vaikuttamisen taitoja!

Työelämän neljäs suuri yhteiskunnallinen murros on meneillään ja se haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla, säätelemään energiaamme tarkoituksenmukaisesti, kehittämään omaa oppimistamme sekä johtamaan valmentavasti ja vuorovaikuttamaan tuloksellisesti.

Tarvitaan siis uudenlaisia vuorovaikutuksen, osaamisen kehittämisen ja muutosedistämisen taitoja johtajilta, esimiehiltä ja työntekijöiltä. Globaalit uhat haastavat meitä edistämään omaa toipumiskykyämme uusin tavoin. Etätyön  lisääntymisen myötä tarvitaan yhteisöllisiä kohtaamisia ja rikastavaa vuorovaikutusta. Tämän koulutuksen myötä saat käytännön välineitä työstää kaikkia edellä mainittuja teemoja.

Työelämämuutokset vaativat jatkuvaa kehittymistä ja oman mielen johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen vaikeudet haastavat perinteiset johtamistavat. Tunne-energian kanavoiminen tarkoituksenmukaisesti luo hyvinvoivaa työyhteisöä. Tässä koulutuksessa käsitellään näitä teemoja ja tuotetaan ratkaisuja yhdessä!

Koulutuksessa sovelletaan valmentavaa ja ratkaisukeskeistä johtamiskäsitystä, poikkitieteellisiä vaikuttamisen teorioita sekä tunnustettuja oppimisen, muutoksen ja motivaation teorioita.

Koulutuksen sisältöjä:

 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä –  ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä
 • Resilienssikyvykkyyden kasvattaminen muuttuvassa työelämässä ja itsensä johtamisessa
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin
 • Ratkaisukeskeinen sovittelu
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö
 • Osallistujien omien ydinvahvuuksien tiedostaminen ja piilopotentiaalin käyttöönotto
 • Coaching kehittämisen, johtamisen ja muutoksen työkaluna (muutoskortit)
 • Coachaava/valmentava esimiestyö ja siihen liittyvät ydintaidot (oivalluttavat coachingkortit)
 • Ratkaisukeskeinen coachingprosessi ja pragmaattisen oivalluttavat vuorovaikutustyökalut
 • Rikastava vuorovaikutusilmapiiri (työhyvinvointikortit ja palautekortit)
 • Itsensä johtaminen ja tunteiden säätely (tunnekortit)
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen tiimi-/ryhmäcoachingin keinoin (työyhteisötaitokortit)
 • Haasteellisten vuorovaikutustilanteiden rakentava kohtaaminen (vaikeiden asioiden puheeksiottamisen kortit)
 • Ammattimaisen coachin ydintaidot (ICF-malli)

Tavoitteet

Koulutuksessa opit ammattimaisen coachin ydintaidot ja omaksut niihin liittyvät konkreettiset työvälineet, joita pystyt hyödyntämään työssäsi välittömästi. Näin pystyt valmentavan ja oivalluttavan työskentelyotteen kautta osallistamaan coachattaviasi, henkilöstöäsi tai muita ohjattaviasi saavuttamaan tavoitteensa ja kokemaan työnsä mielekkääksi.

Saat eväitä yksilöiden ja ryhmien osallistamiseen, aktivointiin ja sitouttamiseen, ongelmanratkaisukyvyn kehittämiseen sekä valmentavan ja osallistavan yrityskulttuurin/työkulttuurin/ coachingkulttuurin luomiseen. Palautetaitosi kehittyvät ja itsesi johtaminen tulee tietoisemmaksi.

Saavutetut ydintaidot, työvälineet ja osaaminen vahvistavat itsetuntemustasi. Tästä on hyötyä – teet sitten työtä esimiehenä, asiantuntijana, kehittäjänä, coachina tai yrittäjänä.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri toimijoille! Erityisen hyödyllinen se on esimiehille, johtajille, HR-ammattilaisille, kehittäjille, tiiminvetäjille, työnohjaajille, konsulteille, muutosprosessien ohjaajille ja muille itsensä johtamisesta ja yhteisöllisestä organisaation oppimisen edistämisestä kiinnostuneille.

Koulutuspäivät

Koulutuspäivät pääsääntöisesti 9-16.00

14.2.2025 9.00

18.3.2025 9.00

9.4.2025 8.00

Loput kuusi koulutuspäivää tarkentuvat lähiaikoina.

Kouluttajat

Sirkku Ruutu
Koulutusjohtaja, Psykologi (PsM), luokanopettaja (KM), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (Valvira, Kela, VET), kognitiivinen lyhytterapeutti (Kela), johdon ja esimiesten työnohjaaja (MIF, STOry), tietokirjailija (AlmaTalent), MCC-coach (ICF)

Sirkku on Suomen ensimmäinen MCC-tason coach. Hän on coachannut satoja esimiehiä työuransa aikana. Sirkku on myös valittu kansainvälisen coachingyhdistyksen (ICF) Suomen jaoston taholta vuoden coachiksi ansioidensa perusteella. Sirkku on kirjoittanut useita ohjausalan tietokirjoja, joista uusin on ”Coachin työkalupakki”. Tämän koulutuksen osallistujat saavat kirjan oheismateriaaliksi. Sirkku on todellinen coachingalan vaikuttaja ja superammattilainen.

sirkku.ruutu@siria.fi

Sari Ilo
Kouluttaja, Psykologi (PsL), pedagoginen pätevyys (KM), PCC-tason coach (ICF), työterveyspsykologi, työ- ja organisaatiopsykologi, psykoterapeutti

Sari on tehnyt yli 20 vuotta koulutus- ja valmennustyötä erityisesti johtamisen ja työyhteisöjen kehittämisen parissa. Hän on kokenut ryhmien ja yksilöiden ohjaaja ja on valmentanut huomattavia määriä esimiehiä, toiminut johdon coachina ja paneutunut organisaatioiden muutosvalmiuksien tukemiseen ja resilienssin kehittämiseen. Sari on käytännönläheinen ja selkeäsanainen ammattilainen, jolla on myös teoreettinen ja tutkimukseen perustuva tietämys hallussaan.

Hinta


2 200 €
, kun mukana on vähintään 15 osallistujaa

Henkilökohtaisen maksuohjelman laatiminen koulutuksen keston ajalle on mahdollista.

Koulutukseen mahtuu mukaan max 30 opiskelijaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutuksen yhteyshenkilö

Mira Huotari
mira@kainula.fi
p. 040 1488 591

Lisätietoja

Työnantajan on mahdollista hakea ELY-keskuksen TäsmäKoulutus-tukea henkilöstönsä lisäkouluttamiseen. 

TäsmäKoulutus on tarkoitettu työnantajille, joiden työntekijät tarvitsevat osaamisen päivittämistä tai parantamista. TäsmäKoulutus-tuen määrä on 70-50 % opintomaksusta. Tuen suuruuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase. TäsmäKoulutus on harkinnanvarainen.

Mikäli haet TäsmäKoulutus-tukea, toimi näin:
– opiskelija ilmoittautuu koulutukseen Oppimiskeskus Kainulan kotisivuilla. Työnantajatiedot tulee mainita ilmoittautumislomakkeella.
– koulutukseen osallistuja täyttää yhdessä työnantajansa edustajan kanssa Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta -lomakkeen (lomake TEM607 ELY-keskuksen verkkosivuilta).
– lomake palautetaan sähköpostitse koulutuksen yhteyshenkilölle Mira Huotari / mira@kainula.fi,  josta se edelleen välitetään Kainuun ELY-keskuksen käsiteltäväksi.
– ELY-keskus tekee päätöksen harkinnanvaraisen tuen myöntämisestä.

Lisätietoja:
TäsmäKoulutus – TE-Palvelut

Kirjallisuus

Vahvistetaan opintojen aloituskirjeessä.

Valmentajat

Sirkku Ruutu

Sirkku Ruutu

MCC-coach, psykologi (PsM), opettaja (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET), johdon työnohjaaja (STOry), sovittelija, tietokirjailija
Sähköposti
sirkku.ruutu@siria.fi
Puhelinnumero
041 440 4478
Tutustu
Niina Nurmela

Niina Nurmela

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, väitöskirjatutkija, työnohjaaja, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykofyysisen psykoterapian, traumainformoidun työotteen ja EMDR:n asiantuntija
Sähköposti
niina.nurmela@ideaverso.fi
Tutustu
Sari Ilo

Sari Ilo

Kouluttaja, organisaatiopsykologi (PsL), KM, psykoterapeutti (ET), MCC-Coach (ICF)
Sähköposti
sari.ilo@iloco.fi
Tutustu