Ratkaisukeskeinen työote - varhaiskasvattajille ja luokanopettajille


Kyseessä on kolmen päivän lähikoulutus, joka antaa valmiuksia ratkaisukeskeisen työotteen toteuttamiseksi esiopetusryhmissä ja alakoulussa.

Lähiopetus

12.9., 5.10. ja 27.10.2023 klo 9.00 – 15.00

Kohderyhmä

Kyseessä on kolmen päivän lähikoulutus, joka antaa valmiuksia ratkaisukeskeisen työotteen toteuttamiseksi esiopetusryhmissä ja alakoulussa.

Koulutuksen tavoitteet:

 • perehdyttää osallistuja ratkaisukeskeisen toimintamallin perusperiaatteisiin.
 • tarjota monipuolisesti konkreettisia työkaluja ja toimintatapoja, joiden avulla ratkaista arjen haastavia tilanteita sekä lapsen että aikuisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutusjohtaja, yhteyshenkilö: 

 • Sirkku Ruutu PsM, KM, ratkaisukeskeinen VET-psykoterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, tietokirjailija ruutu@siria.fi. Toimitusjohtaja Siriassa.
 • ks. kouluttajaesittelyt

Sisältö

1. päivä: Johanna Perttilä 12.09.23

 • Ratkaisukeskeisen kohtaamisen perusteet ja taustafilosofia.
 • Taitopainotteiset menetelmät lasten rakentavan käyttäytymisen tukena.
 • Muksuoppi ja vastuunportaat.
 • Dialogiset -menetelmä lasten vireystilojen säätelyssä.

Oheiskirjallisuutta:

Murphy, John: Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö, 2016
TAI
Furman: Muksuopin lumous (uusi painos 2016)

2. päivä: Maria Matilainen 05.10.23

 • Opettajan ja ohjaajan työkalupakki.
 • Ratkaisukeskeiset työkalut esiopettajan arjen apuna.  Käyttäytymisterapeuttiset kohtaamisen tavat nepsy-lasten ohjaajien, opettajien ja vanhempien tukena.

Oheismateriaali

Matilainen M. ja Puustinen M. Maltti ja Sinni- harjoitteita itsesäätelytaitojen oppimiseen. PS-kustannus, 2021
Maltti ja Sinni  tunnekortit. PS-kustannus 2022.
Neurokirjon oppilas. Opettajan ja ohjaajan työkalupakki. 2023.

3. päivä: Satu Kujanpää 27.11.23

 • Ratkaisukeskeiset tunnetaidot. Lapsen kohtaaminen, turvallisuuden ja luottamuksen rakentaminen. Yhteyden luominen haastavasti käyttäytyvään lapseen. Ratkaisukeskeinen vireystilasäätely.
 • Ratkaisukeskeiset kohtaamisen tavat arjen esiopetuksen haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Esiopettajan oma jaksaminen ja oman hyvän tilan vahvistaminen.

Kouluttajat

Johanna Perttilä

 • ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja lyhytterapeuttikouluttaja sekä työnohjaaja.
 • taustaltaan erityisluokanopettaja ja tehnyt yli 10 vuotta töitä lasten ja nuorten parissa voimavarakeskeisellä otteella.
 • pari- ja perhepsykoterapeutti ja hänellä on systeemistä osaamista lasten ja vanhempien kohtaamiseen.
 • Johanna on kehittänyt menestyksekkään Dialogiset-korttisarjan, joka auttaa opettajia käymään voimavarakeskeisiä keskusteluja vaikeistakin asioista.

Maria Matilainen

 • lasten ja nuorten psykoterapeutti, erityisopettaja (KM) ja neuropsykiatrinen valmentaja.
 • hänellä on mittava työkalupakki lasten kohtaamiseen esiopetuksessa.
 • Maria on kirjoittanut useita tietokirjoja ja luonut materiaalipankin lasten ja nuorten kohtaamiseen:
  undefinedundefinedundefined

Satu Kujanpää

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, luokanopettaja ja erityisopettaja (KM), ADHD strategia-ohjaaja, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja.
 • Sadulla on pitkä työkokemus erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten valmentamisesta ja opettamisesta. Hänellä on yli 20 vuoden työkokemus peruskoulun esiopetuksesta, yleisopetuksesta ja erityisopetuksesta. Satu toimii myös opettajien mentorina ja valmentajana.
 • Satu on läsnäoleva kohtaaja ja super-taitava pedagogi, jolla on käytännön konkreettisia taitoja ja menetelmät hallussa.
 • Satu toimii pääkouluttajana myös Sirian ratkaisukeskeisessä nepsyvalmentaja -koulutuksessa.
 • Satu on myös rentoutusvalmentaja ja NLP Trainer.

Hinta

455 €
Peruutusmaksut: 50 % kurssimaksusta ilmoittautumisajan jälkeen ja koko kurssimaksu, mikäli peruutusta ei tehdä lainkaan.

Ilmoittautuminen

Viimeistään 31.8.2023 verkkolomakkeella

Tiedustelut sähköpostilla teija.myllymaki@kpkesayliopisto.fi tai puh: 040 680 2559 (040 680 2993)

Valmentajat

Maria Matilainen

Maria Matilainen

Kouluttaja, lasten ja nuorten psykoterapeutti, KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja, psykologian aineenopettaja
Sähköposti
maria.matilainen@ellipsi.me
Tutustu
Johanna Perttilä

Johanna Perttilä

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Kela, Valvira), työnohjaaja, erityisluokanopettaja (KM)
Sähköposti
johanna.perttila@dialogis.fi
Tutustu
Satu Kujanpää

Satu Kujanpää

Kouluttaja, nuotti-valmentaja, NLP Trainer, mentaalivalmentaja ja psyykkinen valmentaja, resilienssi-coach, erityisopettaja, luokanopettaja (KM), neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (50 op), ADHD strategia-ohjaaja, tunnetaito-ohjaaja, ratkaisukeskeinen valmentaja
Sähköposti
satu.kujanpaa@siria.fi
Tutustu