Ilmaista matalan kynnyksen psykososiaalista tukea lyhytterapian ammattilaisilta

22.4.2021

Lyhytterapeuteilta talkooapua koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa

Haluamme yhteisvastuullisesti edistää suomalaisten hyvinvointia ja jaksamista pitkittyneen ja väsyttävän korona-ajan keskellä. Poikkeustilanne on lisännyt matalan kynnyksen psykososiaalisen avun tarvetta ja uutisoidaan, että pahin voi olla vielä edessä. Näin ollen haluamme ennaltaehkäisevästi olla ammattimaisena tukena, jotta ihmiset voisivat saada matalan kynnyksen keskusteluapua.  Vaalimme yhteistä toiveikkuutta, että tästä selvitään yhteistyöllä ja yhteisöllisyydellä.

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Lyhytterapia on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työskentelyä, jossa edistetään konkreettisesti asiakkaan toimijuutta. Siinä hyödynnetään voimavaralähtöisesti asiakkaan oma oivaltaminen, kyvykkyys ja onnistumiskokemukset, jotta hänen vahvuutensa tulevat hyödynnettyä hyvinvoinnin edistäjänä. Voimavarakeskeinen lähestymistapa edistää ihmisten resilienssikyvykkyyttä ja selviytymistä haastavissa elämäntilanteissa. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on pragmaattista ja pureutuu täsmällisesti ja fokusoidusti siihen, mihin asiakas hakee tai tarvitsee apua. Se tarjoaa ketterää ja käytännönläheistä vuorovaikutuksellisen kohtaamisen tukea. Parhaiten se soveltuu lieviin mielenterveyden ongelmiin, akuutteihin kriiseihin ja elämänhallintapulmiin. Lyhytterapeutit ohjaavat asiakkaansa varsinaiseen psykoterapiaan, mikäli havaitaan hoidollista erityistarvetta. 

Keitä lyhytterapeutit ovat?

Sirian ja kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämästä ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuksesta on valmistumassa ja valmistunut jo iso joukko eettisesti toimivia psykososiaalisen tuen ammattilaisia. Nyt heistä moni on valmis antamaan omaa aikaansa yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Kukin on valmis tukemaan kanssaihmisiä pro bono –mentaliteetilla (ilmaiseksi) 1-10 kerran prosessina, joka tapahtuu etäyhteyksien kautta.  Pro bono –tukea tarjottiin jo kevään 2020 aikana. Nyt loppuvuodesta tarve on edelleen olemassa tilanteen pitkittymisen johdosta, joten avaamme pro bono –mahdollisuuden uudelleen. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Siria ei kerää mitään tietoja asiakkaista ja lyhytterapeutti hävittää asiakkaan yhteystiedot sovitusti, kun prosessi on ohi. 

Sirian ratkaisukeskeinen lyhytterapeuttikoulutus on 50 opintopisteen kaksivuotinen koulutus, jota järjestetään yhteistyössä eri kesäyliopistojen kanssa. Se on täydennyskoulutusta sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ohjausalan ammattihenkilöille. Lyhytterapeutit työskentelevät voimavarakeskeisesti lievien mielenterveyden pulmien ja akuuttien kriisien kohdatessa. Jos henkilöllä on vakava tai kroonistunut mielenterveyden ongelma, kannattaa hakeutua erikoissairaanhoidon piiriin. Lyhyt esittelyvideo työtavasta: https://www.youtube.com/watch?v=9b_ktJHf4WA

Palvelu tapahtuu yleensä etäyhteydellä ja on asiakkaalle täysin ilmaista. Varaamalla ajan asiakas sitoutuu omalta osaltaan seuraaviin ehtoihin: 

"Ymmärrän, että lyhytterapia ei ole terveydenhuollon hoidollista psykoterapiaa eikä lyhytterapeutti anna oikeudellista tai taloudellista neuvontaa. Minä kannan kaiken vastuun toimenpiteistä, joihin ryhdyn lyhytterapian seurauksena, eikä Siriaa tai lyhytterapeuttia voida pitää vastuussa mistään asiakkaan toiminnasta tai toimimatta jättämisestä. Sitoudun myös seuraaviin kohtiin:

·       Valmistaudun tapaamiseen siten, että mielessäni on jokin minua aidosti pohdituttava teema ja kannan vastuun itselleni tärkeiden asioiden esiin tuomisesta. 

·       Minulla on oikeus päättää tapaamiset, milloin tahansa. 

·       Sitoudun olemaan läsnä ja aikataulussa kaikissa varatuissa keskusteluissa.

·       Tiedostan että olen täysin vastuussa omasta toiminnastani. 

·       Tiedostan että minun ei tarvitse keskustella mistään, mistä en mielelläni halua keskustella. 

·       Suostun ilmoittamaan vähintään 24 tuntia aiemmin, mikäli tapaamisen ajankohtaa tarvitsee siirtää.

·       Keskustelut ovat luottamuksellisia, mutta ymmärrän, että mikäli lain määrittämänä lyhytterapeutin on otettava yhteyttä viranomaisiin, hän joutuu sen tekemään."

 

TÄÄLTÄ LÖYDÄT TALKOOAPUA TARJOAVAT LYHYTTERAPEUTTIMME. Ota yhteyttä!