Mikä on business-terapeutti?

15.1.2024

Mikä ihmeen Business-Terapeutti?

Business-terapeuttikoulutus on herättänyt kiinnostusta ja kysymyksiä siitä, mikä tällainen työmuoto on. Koulutuksessa yhdistyvät sekä terapeuttinen kohtaaminen että business-coachingin näkökulma. Katso esittelyvideo tästä.

 • Business-terapia on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen kynnyksetön psykososiaalinen työelämäpalvelu, jossa yhdistyvät sekä business-coachingin että salutogeenisen lyhytterapian ydintaidot. 
 • Business-terapeutti huomioi sekä yksilön, tiimin, johtotason ja organisaation näkökulmat globaalissa ja systeemisessä ympäristössä. 
 • Business-terapiassa käsitellään kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilannetta, jolloin asiakas voi halutessaan tuoda keskiöön sekä yksityiselämänsä asioita että työhön liittyviä teemoja ilman pelkoa stigmatisoitumisesta. 

Business-terapeutti osaa liikkua tuen ja haastamisen akselilla ketterästi sen mukaan, mitä asiakas tarvitsee. Hänellä on terapeuttisia taitoja kohdata uupuneita, mutta myös coachaavia metodeja haastaa energisoituneita työntekijöitä ottamaan potentiaalinsa optimaaliseen käyttöön. 

Business-terapeutin koulutus on 40 opintopisteen laajuinen ja sisältää ammatti-coachin taidot ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian taitoja sekä ymmärryksen organisaatioiden vuorovaikutuksellisista menestystekijöistä. Tavoitteena on tuottaa hyvinvointia työpaikoille ja auttaa organisaatioita menestymään kestävällä ja eettisellä tavalla. 

Miten auttaa ihmisiä ja organisaatioita onnistumaan yhdessä?
Eli miten huomioidaan sekä ihminen että liiketoiminta?
Business ja terapia yhdistyivät Business-terapeutti®-koulutukseksi.

 

Miten business-terapia eroaa muista ohjausmuodoista? 

Business-terapia sijoittuu normaaliin arkeen. Se on kynnyksetöntä, ei stigmatisoivaa mielen huoltamista, jota edistyneet työnantajat voivat tarjota omille työntekijöilleen oikea-aikaisesti ja ennaltaehkäisevästi juuri silloin, kun työntekijää alkaa ensimmäisen kerran mietityttää jokin hänen omaan hyvinvointiinsa liittyvä merkityksellinen asia. Business-terapia sijoittuu ohjaus- ja tukimuotona ensimmäiseen vaiheeseen, kun ongelmat eivät ole ehtineet eskaloitua. 

Mihin business-terapeuttia tarvitaan? 

Mielenterveydellinen pahoinvointi on kasvava ongelma, jonka selättämiseen tarvitaan laaja-alaista tunnetaitojen ja tunteiden säätelyn kehittämistä kaikkialla työelämässä. Kyse ei ole pelkästään terveydenhuollon ammattihenkilöiden toteuttamasta toiminnasta, vaan myönteisen ja voimavaraistavan terapeuttisen kohtaamisen taitoja tarvitsevat kaikki vuorovaikuttajat ja yhteisöissä toimivat.   

Business-terapeutit edistävät myönteisesti vaikuttavia vuorovaikutuksen tapoja ja hyödyntävät käytännönläheisiä terapeuttisia menetelmiä, joilla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien kumuloitumista ja vahvistaa yksilön ja yhteisön voimavaroja ja toipumiskykyä.

Business-terapiassa kuuluviin saadaan yksilön oma ääni ja arvomaailma. Oivalluttavien kohtaamisten avulla työntekijän mielekäs itsensä johtaminen ja viisas päätöksenteko voivat mahdollistua yhdistäen yksilön ja organisaation yhteisen menestyksen ja mielekkyyden kokemuksen. Business-terapeutti on tietoinen sekä yksilöön vaikuttavista mielen ja motivaation mekanismeista että organisaation menestyksen kollektiivisista elementeistä. 

 

Asiakkaan psyykkisen energian määrä määrittää, painottuuko terapeuttinen kohtaaminen vai coachaava työote

Business-terapia on asiakaslähtöistä, joten asiakkaan toiveista ja tarpeista riippuen business-terapeutti painottaa joko terapeuttisen tuen antamista tai coachaavan haastamisen keinoja. Saman prosessin aikana eri istunnoilla terapeuttinen kohtaaminen ja coachaava työote voivat vaihdella. 

Business-terapia pähkinänkuoressa

 • Kohderyhmänä ovat työssäkäyvät yksilöt ja tiimit.
 • Prosessit ovat kestoltaan 1–15 kerran pituisia.
 • Mitä tavoitellaan?
  undefined
 • Mitä tapahtuu käytännössä?
  undefinedundefinedundefinedundefined
 • Mitä vaatii asiakkailta?
  undefinedundefined
 • Kuka on pätevä business-terapeutti?
  undefinedundefined

Sirkku Ruutu

 

Mihin tarpeisiin business-terapeutit haluavat hyödyntää koulutustaan? Opiskelijoiden näkemyksiä:

”Haluan käyttää business-terapeutin taitoja omassa yritystoiminnassani eli auttaa juridiikan ja kansainvälisen alan ammattilaisia paremmin ymmärtämään itseään, mm. omia tarpeitaan, tunteitaan ja vahvuuksiaan ja näin lisäämään hyvinvointiaan usein vaativassa työympäristössä.” – Maija Hirvi, juristi ja coach

”Toivoisin voivani käyttää tätä matalan kynnyksen ennaltaehkäisevänä keskusteluapuna työpaikoille.” – Nina Panganniemi, johtamisen opettaja, työnohjaaja ja coach

”Haluan käyttää oppeja esihenkilötehtävissä esimerkiksi auttamaan tiimejä ja työyhteisöjä löytämään todellisen potentiaalinsa ja erilaisissa  muutosjohtamisen tilanteissa, joissa työntekijät on tärkeä saada mukaan. BT sopii myös kestävän kasvun ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen työkaluksi.” – Kati Kurkipuro, toiminnanjohtaja

”Työhyvinvoinnin kehittämiseen sekä työntekijöiden vahvuuksien ja piilopotentiaalin esiin nostamiseen.“ – Olli Hietajärvi, kulttuuri- ja tapahtuma-alan moniosaaja

”Työyhteisöjen suuntaaminen kohti ratkaisukeskeisempää ja osallistavampaa toimintaa. Työntekijöiden tukemista kohti heidän tavoitteitaan.” – Iekku Husa, HR Business Partner

Lue lisää Ratkes-lehdestä

Katso pitkä video tästä

Katso lyhyt video tästä