Siria sertifioitujen lyhytterapeuttien eettiset säännöt

2.3.2021

Siria sertifioidut lyhytterapeutit

 

Eettiset säännöt

Nämä eettiset säännöt koskevat kaikkia Siria sertifioituja lyhytterapeutteja. Siria sertifioitu lyhytterapeutti on käynyt 2-vuotisen lyhytterapeuttikoulutuksen. Siria sertifioiduksi lyhytterapeutiksi itseään kutsuva sitoutuu noudattamaan alla kirjattuja periaatteita asianmukaisesti kaikessa omassa toiminnassaan lyhytterapeuttina. 

Eettisten sääntöjen tarkoitus on varmistaa lyhytterapeutteina toimivien ammattimaisuus ja uskottavuus. 

Eettiset vaatimukset: 

Vastuu asiakkaita kohtaan

 

1.    Annan taustastani ja koulutuksesta oikean kuvan. Kerron avoimesti, että lyhytterapia on lähtökohtaisesti matalan kynnyksen psykososiaalinen palvelu, ei Valviran valvoma terveydenhuollon hoitomuoto. 

2.    Pidän salassa asiakkaalta saamani tiedon, mikäli laki ei muuta edellytä. 

3.    Toteutan yleisiä tietosuojamääräyksiä. Sitoudun noudattamaan henkilötietoihin ja viestintään sovellettavia lakeja. En säilytä asiakkaan tietoja, kun lyhytterapiaprosessimme on ohi. 

4.    Selvitän asiakkaalle oman roolini ja vastuuni ja hänen roolinsa ja vastuunsa. Asiakas on vastuussa omasta toiminnastaan ja terapeutti on vastuussa asiakkaan hyvinvointiprosessin ohjaamisesta.   

5.    Käytän omaa terapeutin valtaani eettisesti. Jos kohtaan eturistiriitoja, otan ne asiakkaan kanssa puheeksi. 

6.    Mikäli huomaan, että asiakas hyötyisi toisesta työmuodosta enemmän, ohjaan hänet sellaisen tukimuodon piiriin, enkä pidä asiakkaistani kiinni saadakseni siitä yksinomaan omaa (taloudellista tai henkistä) etua.

7.    Kunnioitan asiakkaan itsemääräämisoikeutta päättää lyhytterapia missä tahansa vaiheessa hänen niin halutessaan. 

8.    Kohtelen kaikkia asiakasryhmiä tasa-arvoisesti. Vaalin kaikkien ihmisarvoa sukupuoleen, ikään, sukupuoli-identiteettiin, uskontoon, vammaan, kulttuuriin tai etniseen taustaan katsomatta.   

9.    En ryhdy minkäänlaisiin seksuaalisiin tai romanttisiin suhteisiin asiakkaideni kanssa. Huomioin asialliset läheisyyteen ja fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät säännöt lyhytterapeuttina toimiessani.

 

Vastuu omaa ammattikuntaa kohtaan (muut lyhytterapeutit)

 

10. Annan realistisen kuvan osaamisestani, pätevyyteni tasosta, asiantuntemuksestani, kokemuksestani, koulutuksestani ja sertifioinneistani. En hämärrä tarkoituksellisesti ammatillista kenttää tai markkinoi osaamistani väärin tai epäeettisin perustein.

11. Viestin ja edistän asiakkaiden ja muiden alalla toimivien tietoisuutta näistä eettisistä säännöistä ja vastuista. 

12. Sitoudun kehittämään itseäni jatkuvasti lyhytterapeuttina ja edistän ammatillista kasvuani elinikäisen oppimisen periaatteella. 

13. Huolehdin omasta jaksamisestani käymällä työnohjauksessa, keskustelemalla vertaislyhytterapeuttien kanssa ja pitäen työkuormani kohtuullisena, jotta pystyn olemaan aidosti läsnä asiakkailleni. 

14. Osaan hankkia itselleni apua, jos sitä tarvitsen. Otan vastaan palautetta kollegoiltani, jos he ovat huolestuneita jaksamisestani. Haen tarvittaessa asiantuntija-apua. 

 

Siria sertifioitujen lyhytterapeuttien eettinen lupaus

 

”Hyväksyn edellä mainitut eettiset säännöt ja velvoitteet ja lupaan kunnioittaa niitä suhteessa asiakkaisiini, toimeksiantajiini ja kollegoihini.”

 

© Siria Koulutus- ja kehittämiskeskus Oy