Lyhytterapeuttikoulutus, 50 op, verkkokoulutus, Kainula

Ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, psykoterapiaan sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden (Siria sertifioitu lyhytterapeutti), joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutus sisältää myös psykoterapiakoulutuksen edellyttämät lisäopinnot, 30 op (psykoterapeuttiset valmiudet), täydentää sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu psykoterapiakonsortion suositukset/vaatimukset. Koulutus ei anna psykoterapeuttinimikettä eikä pätevöitä Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan.

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja
voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Perhe- ja pariterapiat
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Suoritustapa

Opetus järjestetään kokonaan verkossa. Siihen sisältyy 20 koulutuspäivää ja 10 x 1,5h työnohjausta. Koulutukseen kuuluu verkkomuotoista pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, asiakastyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä ja opinnäytetyö sekä kehittämistehtävä.

Koulutukseen kuuluu

 • 20 koulutuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
 • psykiatrian ja psykoterapia-alan peruskirjallisuus
 • muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)
 • soveltava oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö (100 h, 7-10 eri asiakasta) ja siihen liittyvä litterointi, oppimisanalyysi ja reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (10 x 1,5 h)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • syventävä kirjallisuus (12-14 kirjaa)

Seminaaripäivät koostuvat aamupäivän teoriapainotteisesta osuudesta ja iltapäivän käytännön harjoittelusta.

Opetusaikataulu ja koulutuspäivien pääsisällöt:

Koulutuspäivät pääsääntöisesti klo 9-16.

Koulutuspäivät 2024:

26.9.2024

Orientointi opintoihin. Ryhmän tutustuminen. Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.

27.9.2024

Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet

28.10.2024

Psykoterapian etiikka ja lainsäädäntö sekä lyhytterapeuttisopimus. Ratkaisukeskeisiä perustyömenetelmiä

7.11.2024

Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria.

27.11.2024

Työnohjaus

9.12.2024

Lasten ja nuorten mielenterveys ja psykoterapia,

ADHD, ADD, Asperger ja muut neuropsykiatriset oirekuvat

Koulutuspäivät 2025:

29.1.2025

Mentalisaatio, Ratkesterapeuttisen vuorovaikutuksen tutkiminen, Terapeuttisen kohtaamisen taidot, Allianssi, Vuorovaikutustaidot ryhmässä

3.2.2025

Työnohjaus

26.2.2025

Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt

25.3.2025

Masennus ja bipolaarihäiriöt, Työuupumus

24.4.2025

Työnohjaus

1.4.2025

Kehollisuus ja tietoisuustaidot

21.5.2025

Työnohjaus

8.5.2025

Riippuvuudet/addiktiot

2.9.2025

Työnohjaus

3.9.2025

Workshop-päivä eri menetelmäsovelluksista

9.10.2025

Työnohjaus

20.10.2025

Syömishäiriöt

13.11.2025

Persoonallisuushäiriöt

11.12.2025

Työnohjaus

12.12.2025

Kriisit ja traumat, dissosiaatiot

Koulutuspäivät 2026:

3.2.2026

Kognitiivinen psykoterapia, Kognitiivinen emootioteoria

13.2.2026

Työnohjaus

9.3.2026

Psykoosit

20.4.2026

Seksuaalisuus, häpeä ja syyllisyys

14.4.2026

Työnohjaus

5.5.2026

Itsemyötätuntokeskeinen terapia, Itsetunto-ongelmat

22.5.2026

Työnohjaus

2.6.2026

Psykoterapian tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
Lyhytterapeutti-yrittäjyys ja palvelun markkinointi.

3.6.2026

Opinnäytetyöt esitetään ryhmässä.

Lisätietoja

Sisältöasiat sirkku.ruutu@siria.fi

Käytännön järjestelyt:

mira@kainula.fi

Valmentajat

Niina Nurmela

Niina Nurmela

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, väitöskirjatutkija, työnohjaaja, VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, psykofyysisen psykoterapian, traumainformoidun työotteen ja EMDR:n asiantuntija
Sähköposti
niina.nurmela@ideaverso.fi
Tutustu
Johanna Perttilä

Johanna Perttilä

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Kela, Valvira), työnohjaaja, erityisluokanopettaja (KM)
Sähköposti
johanna.perttila@dialogis.fi
Tutustu
Marjo Kokko

Marjo Kokko

Kouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykofyysinen ja sensomotorinen terapia, HOT, kognitiivinen käyttäytymisterapia, kuntoutuksen ohjaaja AMK, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja, työnohjaaja
Sähköposti
marjo.kokko@psykoterapiacarisma.fi
Tutustu
Elina Kontu

Elina Kontu

Kouluttaja, filosofian tohtori, kasvatustieteiden lisensiaatti, psykoterapeutti, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, musiikkiterapeutti ja tarinateatteriohjaaja. Psykologian professori.
Sähköposti
elina.kontu(at)tuni.fi
Tutustu
Eevi Vuoristo

Eevi Vuoristo

Kouluttaja, kirjailija, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, kognitiivisen psykoterapian perusopinnot, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, pariterapeutti
Sähköposti
eevi@inhimillinenitsetuntemus.fi
Tutustu
Maria Matilainen

Maria Matilainen

Kouluttaja, lasten ja nuorten psykoterapeutti, KM, erityisopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja, psykologian aineenopettaja
Sähköposti
maria.matilainen@ellipsi.me
Tutustu
Katriina Lyttinen

Katriina Lyttinen

Kouluttaja, psykiatrinen sh, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, sensomotorisen ja psykofyysisen psykoterapian pätevyys, työnohjaaja
Sähköposti
katriina.lyttinen@saunalahti.fi
Tutustu
Juha Lantz

Juha Lantz

Kouluttaja, lähihoitaja ja yhteisöpedagogi (AMK), riippuvuusasiantuntija
Sähköposti
juhalantz@gmail.com
Tutustu
Ronnie Grandell

Ronnie Grandell

Kouluttaja, työterveyspsykologi, coach, lyhytterapeutti
Sähköposti
ronnie.grandell@gmail.com
Tutustu
Hilkka Putkisaari

Hilkka Putkisaari

Kouluttaja, KM/luokanopettaja, sosionomi (AMK), ratkaisukeskeinen kouluttajapsykoterapeutti (VET), kognitiivinen lyhytterapeutti, kuvataideterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti (NACS), tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT), työnohjaaja (STOry)
Sähköposti
hilkka.putkisaari@siria.fi
Tutustu